Opptak til Ensembleledelse korps- 30 studiepoeng

Opptak til Ensembleledelse korps- 30 studiepoeng

Opptak til Ensembleledelse korps- 30 studiepoeng. Søknadsweb er nå åpnet for eksterne søkere til emnet MUV211 Ensembleledelse korps (30 studiepoeng).

Ensembleledelse I – Norges musikkhøgskole – NMH

Normert studietid Deltidsstudium over 1 år. 30 studiepoeng Undervisningsspråk Norsk Søknadsfrist 15. april. Søknadsweb åpner 15. mars.

[PDF]

OPPTAK AV STUDENTER TIL GRIEGAKADEMIET – uib.no

Dette reglementet regulerer opptak til følgende program ved Griegakademiet – Institutt MUV211 Ensembleledelse korps (30 stp.) 6. International Diploma in Performance or Composition (60 stp.) 2.5 MUV211 Ensembleledelse korps 120 studiepoeng i musikk. Godkjent praktisk opptaksprøve i …

[PDF]

Studieplan ENSEMBLELEDELSE 1 MUS-2210 – uit.no

ENSEMBLELEDELSE 1 MUS-2210 . Conducting and ensemble teaching . 30 studiepoeng/30 credits . Mål for studieprogrammet . Studentene skal -tilegne seg dirigenttekniske ferdigheter, arbeidsmåter og fagdidaktisk kompetanse for instruksjon av korps og/eller andre instrumentale grupper og ensembler –

OPPTAKSREGLEMENT GRIEGAKADEMIET INSTITUTT FOR MUSIKK

Instituttet oversender innstillingen til Det humanistiske fakultet, som tar opp søkerne og oppretter studierett. 5.5 MUV211 Ensembleledelse korps Instituttleder gir en innstilling til fakultetet om opptaket i samråd med representanter fra Undervisningsutvalget.

Dirigering og dirigentstudier – Studier – Fakultet for

Ensembleledelse 2 – Videreutdanning, 1- årig. Dette er et 30 studiepoengs kurs for viderekomne dirigenter. Målgruppen er erfarne musikere med fullført Bachelor, som ønsker å dirigere på et forholdsvis høyt nivå, og søkere som trenger faglig utvikling som forberedelse til Masterstudier i dirigering.

Institutt for musikk og dans Universitetet i Stavanger – PDF

3 Opptaksprøver For opptak til alle Bachelor- og Masterprogram avholdes egne opptaksprøver. I tillegg til intervju omfatter prøven ulike elementer avhengig av studievalg. Opptaksprøve musikk: (fylles ut av alle søkere til lavere og høyere grads studier og videreutdanningsenheter) A.

Ensembleledelse II – Norges musikkhøgskole – NMH

Studieplan for Ensembleledelse II (startkull 2018) Undervisningstider 2018/2019. Undervisning i Dirigering / prøvemetodikk, Repertoarkunnskap og Gehør foregår på tirsdager kl. 9.30-16.30. Undervisningen i Instrumentkunnskap, Sang og Partiturspill legges til mandager etter en egen plan.

Studieplaner

I forskriften stilles det ingen krav til praksis ved opptak, men det er en fordel at studentene har erfaring med ensembleledelse fra kulturskole, grunnskole, korps, kor, rockeverksted, eller lignende, og/eller praksisperioder i egen studiebakgrunn. Det vil foretas årlige opptak i vårsemesteret.

Emne – Ensembleledelse – MUSP4147 – NTNU

Læringsutbytte. Studiet gir mulighet for fordyping og kompetanseheving innen ensembleledelse. Studiet kvalifiserer derfor blant annet til arbeid med ulike ensembler i det frivillige musikklivet, samt å legge grunnlaget for å søke høyere studier innen orkesterledelse.

Studieplan og emner – Årsstudium i musikk – Studier

Det er en forutsetning at man har tilgang til et korps for å kunne gjennomføre praksis. Dette emnet er et on-campus studium i motsetning til VEK101 Digitale dirigentstudier. Det betyr at det kreves tilstedeværelse ved UiS i undervisningsukene.

Nord universitet – Master i musikk – utdanning.no

Master i musikk er et mastergradsstudium av 120 studiepoeng. Studiet foregår samlingsbasert, med 4 ukesamlinger hvert semester det første studieåret, 3 samlinger høstsemesteret andre studieår, og 2 samlinger vårsemesteret det andre studieåret. Du kan velge mellom en spesialisering innenfor «Musikk- og ensembleledelse» og «Musikkvitenskap».

Fagstudium i musikkutøving – bachelor | UiT

Ensembleledelse (5 sp) Identitet, profesjon og bransje (10 sp) Studiet kvalifiserer for arbeid som utøvende musiker og for opptak til masterstudier i musikk. organisasjonsarbeid fra musikk/kulturorganisasjoner eller lignende, instruktør i ulike musikkensembler, korps, rockegrupper eller utøvende praksis som musiker.

Kunst, Musikk, Design – Griegakademiet – kmd.uib.no

Studiet ensembleledelse korps er et emne på 30 studiepoeng og inneholder veiledet arbeid med korps (brass og janitsjar), direksjon, partiturarbeid og ensembledidaktikk. Noen av regionens fremste korps vil medvirke som praksis- og observasjonskorps.