Nei til lektorer i Akademikerne

Nei til lektorer i Akademikerne | Tidsskrift for Den

Uttalelse. Akademikernes råd beklager at Norske Sivilingeniørers Forening (NIF) har brukt det blokkerende mindretall i rådet som foreningen for tiden har, og mot ønsket fra et ellers samstemmig råd forhindret at Norsk lektorlag kunne opptas som medlem av Akademikerne på rådets møte 26.10. 2000.

Eksterne lektorer kan ansættes efter timelønscirkulæret

Ny voldgiftskendelse fastslår, at eksterne lektorer på professionshøjskoler, erhvervsakademier mv. kan ansættes i henhold til Finansministeriets timelønscirkulære og ikke i henhold til den for ansættelsen relevante overenskomst, hvis det årlige timetal i stillingen ikke overstiger den timegrænse, som er fastsat i timelønscirkulæret.

[PDF]

Moderniseringsstyrelsen Akademikerne Resultatet af 15

Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen er enige om sammen at sætte fokus på anvendelsen af rammerne for lokal løndannelse (akademikeroverenskomsten, bilag 8), ligesom parterne er – Tillægget til lektorer ved arkitektskolerne forhøjes fra 87.900 kr. til 89.100 kr.* (grundbe-løb 31. marts 2012).

Lærerne i tallkrig | FriFagbevegelse.no

– Det er dårlig trøst at noen hundre lektorer og en del adjunkter får et brukbart lønnspåslag, så lenge det store flertallet av lærere får mindre enn de fleste.

[PDF]

Kendelse i faglig voldgift nr. FV 2017.0013 Akademikerne

personer kan ansættes som eksterne lektorer i henhold til et timelønscirkulære (cirkulære om timelønnet undervisning af 17. januar 2001). Klagerne, Akademikerne, Lærernes Centralorganisation og CO10, er af den opfattel-se, at de eksterne lektorer ikke kan ansættes efter timelønscirkulæret, men skal an-

Rogaland Lektorlag – Education – 5 Photos | Facebook

Norsk Lektorlag krever at det avsettes 3,2 % av lønnsmassen til lektorer og lektorer med tilleggsutdanning, for å for å få rettet opp noen av skjevhetene som har oppstått gjennom mange år …

Lektorbladet. Tronskifte i Norsk Lektorlag. Landsmøtet

Tidsskrift for fag, kultur og utdanning Lektorbladet Tronskifte i Norsk Lektorlag Landsmøtet 2015 s Nr , 14. årgang Leder Redaktør Inger Johanne Rein Realkompetanse på

Moderniseringsstyrelsen. Akademikerne. Resultatet af

Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl. Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse m.fl. 2003 Cirkulære af 1. marts 2004 Perst nr. 013-04 PKAT nr. J.nr. 01-333/31-3 Indholdsfortegnelse Cirkulære . Læs mere

Akademikerne har lært af OK18 | Arbejderen

Akademikerne er som faggruppe under pres, og prekære ansættelser, dårlige arbejdsvilkår og lønpres er dagligdag for mange. Erfaringerne fra OK18 viser imidlertid, at der er potentiale for en øget organisering af akademikere til kamp for ordnede forhold.

[PDF]

Arbejdstid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte

Finansministeriet og Akademikerne har indgået vedlagte aftale om arbejds-tid, tillæg mv. til tjenestemandslignende ansatte adjunkter, lektorer og studie-lektorer ved institutioner for …

[PDF]

– og aftaleforhand- lingerne 2018 (OK-stat) Sagsnr. S-2017-733

32. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelse og eksportin-geniøruddannelsen skal have vilkår, som svarer til eksterne lek-torer ved universiteterne, på områder hvor der før ændringen ved OK11 for de eksterne lektorer ved universiteterne var lig-hed Professionshøjskoler, Erhvervsakademier og det maritime områ-de 33.