Konstituert rektor ved bibelskolen Bildøy

Ferstad blir ny Bildøy-rektor – Dagen.no

Gunnar Ferstad er ansatt som rektor ved Bildøy bibelskole fra høsten 2014. Det skapte heftig debatt da Aud Karin Kjølvik før sommeren ble ansatt som konstituert rektor ved Bildøy bibelskole , som eies av Indremisjonsforbundet (ImF).

Fredheim Arena – Home | Facebook

Da får vi besøk fra Gunnar Ferstad, rektor ved Bibelskolen Bildøy. Vi tror disse kveldene blir veldig bra, og kommer til å gjøre det enda mer spennende og stå i lederposisjon i Fredheim Arena fremover.

4.4/5(66)

Gunnar Ferstad ansatt som rektor på Bildøy « Sambåndet

Konstituert 24. juni i år ble det gjort kjent at personalleder i ImF, Aud Karin Kjølvik, hadde svart ja til å bli konstituert som rektor ved bibelskolen for skoleåret 2013/14. Stillingen som rektor har et særskilt hyrde- og læreansvar og er derfor i ImF forbeholdt menn hva fast ansettelse angår.

Harald Myklebust – verdidebatt.no

Musikkpedagogisk hovudfag ved Bergen lærerskole. No pensjonist etter 16 år ved NLA Lærerhøgskolen, Bergen, 10 år rektor ved Borgund folkehøgskole, Ålesund, 4 år musikklærar ved Bibelskolen Bildøy Bergen, Fjell, 14 år musikklærar og inspektør ved Hurdal Verk folkehøgskole, Hurdal, 4 år som musikklærar og lærar ved Liknes barneskule og framhaldskule i Kvinesdal.

Kvinner kan få seks av sju styreplassar – Dagen.no

For å gje plass til inntil seks kvinner i Forbundsstyret, er det foreslått å endre måten hyrderådet vert samansett på. No er det berre formannen som skal ha fast plass. Styret skal oppnemne to andre menn i hyrderådet. I tillegg skal generalsekretær og rektor ved Bibelskulen på Bildøy fortsetje i rådet. Det er også foreslått at rådet skal endre namn til «lære- og tilsynsråd».

Ove Sandvik: juni 2013

Ut fra ImFs argumentasjon, skulle det være Ok med en kvinnelig vikarprest, men ikke med en fast ansatt. Selv om ImF sier at hyrde- og læreansvaret skal flyttes bort fra rektor kommende år, blir det uholdbart i praksis. Rektor er rektor ved bibelskolen, og dermed den øverste åndelige leder.

Bibel – og fellesskap 55+ – spotidoc.com

Randi er rektor, og snart pensjonist ho også. Vi har lagt godt til rette for at du skal oppleva det meiningsfullt å vera saman med oss på Bildøy desse dagane! Du er hjertelig velkomen for fyrste gong, og du som har vore med før er hjerteleg velkomen dette året også!

Haustkonferanse på Helgatun – Velkommen i Nain

Rektor på Bibelskolen Bildøy, Roald Kvam, har temasamlingane: – Korleis byggjer Den Heilage Ande det kristne fellesskapet? Elles vert det variert program – du kan sjå heile programmet her…..

[PDF]

Bildøy Bibelskole 9.-12. juni 2015 – imf.no

Postadresse: Steinsvikvegen 30, Søre Bildøy, 5353 Straume Reisemåte til Bildøy: Frå Stavanger kan du reise med Kystbussen via Haugesund, til Bergen. Turen tar ca fem timar. Frå Sogndal kan du reise med Sognebussen via Voss, til Bergen. Turen tar vel fem timar. Frå Bergen Busstasjon går det buss til Straume terminal.

Aud Karin Kjølvik konstituert som rektor « Sambåndet

Det er første gang i denne lange historien at en kvinne tar sete som rektor. – I spørsmålet om tjenestedeling er det fortsatt slik at rektor ved Bibelskolen er en av stillingene i organisasjonen som en ser har et særskilt hyrde- og læreansvar, men en vil ikke presse dette synet ved fravær og konstituering.

Indremisjonsforbundet vedtok kjønnsendringar i

«a) Generalsekretær, formann, rektor ved Bibelskolen, samt to personar som styret selv oppnevner, er lære- og tilsynsråd for Indremisjonsforbundet. Disse har et særskilt tilsyns- …

Møter med Johnn Hardang « Velkomen til Sykkylven

Tidligere Fjellhaug-rektor, Ketil Jensen, endrer syn i tjenestedelingsspørsmålet. Han argumenterer utfra avskaffelsen av slaveriet. – Bibelen framstiller kjønnspolariteten som Guds vilje, men ikke slaveriet, svarer NLMs ledelse.

Rita valgte Israel som tenåring og angrer ikke – spotidoc.com

Bibelcampen åpner med konsert med «Guttane» lørdag 29. juni Mannskrise i ImF Generalsekretær Erik Furnes i Indremisjonsforbundet medgir at organisasjonen er i en mannskrise. I slutten av juni ble Aud Karin Kjølvik konstituert som rektor ved bibelskolen på Bildøy, mens Indremisjonssamskipnaden ansatte Marit Håklau Ådnanes som daglig

[PDF]

Kulturminnegrunnlag for Kabelgata

konstituert den 19. november i 1915. Stifterne var det tyske firmaet Hackethal Draht und Kabelwerke AG samt en rekke fremtredene norske industrifolk. Selskapet gikk samme år til innkjøp av Mellom Hovin gård med 142 mål tomt. Gårdstunet lå lenge ved inngangen til fabrikkområdet. Driftsbygningen ble revet

[PDF]

Lov om private skolar med rett til statstilskot

Styret for Bibelskolen Bildøy Bergen er takksam for høvet til å uttale seg om forslaget til ny privatskolelov. Likeeins ser vi positivt på det at både departementet og repr. for regjeringspartia gjev uttrykk for at høyringa skal vera reell. I det legg vi ei forventning om at tydelege synspunkt som kjem fram i høyringa vert det teke omsyn til.