Større handelshøyskole på OsloMet

Større handelshøyskole på OsloMet – khrono.no

Handelshøyskole på OsloMet Institutt for økonomi og administrasjon ved tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus byttet navn til Handelshøyskolen ved HiOA i 2015. Handelshøyskolen ved HiOA har 43 ansatte og 900 studenter.

Handelshøyskolen ved OsloMet – Posts | Facebook

Handelshøyskolen ved OsloMet, Oslo, Norway. 576 likes. Her informerer vi om studier i økonomi og administrasjon ved Handelshøyskolen ved HiOA. Se

Siste nytt | OsloMet – Tilsatt

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences – OsloMet jobber systematisk med rekruttering: Utenlandske talenter får dekket reise hit for å skrive Horisont 2020-søknad med vår hjelp. Vil du rekruttere en forsker eller reise ut selv? 27. april og 5. juni tilbyr Forskningsrådet veiledning.

AFI – OsloMet (@AFI_forskning) | Twitter

OsloMet⁩ utvikler seg raskt langs flere akser. Med dette senteret styrker vi både vår handelshøyskole og vår posisjon som det moderne, komplekse velferdssamfunnets universitet.

Og namnet blir OsloMet – Storbyuniversitetet – forskning.no

Og det ynsket fekk han oppfylt med namnet OsloMet – Storbyuniversitetet, og på engelsk altså OsloMet – Oslo Metropolitan University. Kongen i statsråd tar den endelege formelle avgjerda når det gjeld namnet på …

Sansene: Øyets anatomi del 2 – YouTube

Jun 08, 2017 · Miniforelesning del 2 av 2 om øyets anatomi. Laget for bachelorstudenter ved fakultet for helsevitenskap, OsloMet – Storbyuniversitetet. Har du lyst å teste

GDPR | sikresiden.no

On 20 July 2018, a new Personal Data Act came into force and with this The General Data Protection Regulation (GDPR). The Regulation aims to harmonize the data protection legislation in Europe, as well as strengthening the protection of privacy and confidence in digital services.

Må ta større plass | NHH

De må ta større plass og ta ansvar for å forme morgondagens næringsliv, sa Olaug Svarva på Lehmkuhlførelesinga. – Næringslivet må vere meir i forkant med å auke mangfaldet. Ein dimensjon ved dette er å sørgje for at det blir fleire kvinner i sentrale posisjonar.

Handelshøyskolen ved OsloMet – Startside | Facebook

Hele 9 av 37 nominerte forelesere på OsloMet underviser på Handelshøyskolen! Takk til dere som nominerte oss og god sommer! Større handelshøyskole på OsloMet. Fusjon. Handelshøyskolen ved OsloMet vokser og fusjonerer inn Institutt for offentlig administrasjon og ledelse.

Fleirspråklegheit eit innsatsområde i norsk språkpolitikk

Fleirspråklegheit må i større grad sjåast som og verdsettast som ein ressurs, både for den enkelte og for samfunnet som heilskap, heiter det i rapporten Språk i Noreg – kultur og infrastruktur som Språkrådets framtidsutval har overlevert til kulturministeren.. Ein heilskapleg norsk språkpolitikk

Choose institution – Studentweb

You have been idle too long.   You will be logget out in:

Rethinking Economics Blindern – Home | Facebook

Rethinking Economics OsloMet. Education. Latin-Amerikagruppene Blindern. Deltakelse i internasjonale handelsunioner og -avtaler begrunnes gjerne med at større marked fører til mer konkurranse, og dermed efffektivitet og innovasjon. Vel hvorfor ikke komme ned på U1 på onsdag (26.09.18) og delta på en økonomisk relatert quiz. Hvor

Report it | sikresiden.no

Report any undesirable incidents (deviations). Your place of study or work needs to know what is going on. This is necessary to ensure that undesirable incidents are …

Morten Irgens (@mirgens) | Twitter

OsloMet⁩ utvikler seg raskt langs flere akser. Med dette senteret styrker vi både vår handelshøyskole og vår posisjon som det moderne, komplekse velferdssamfunnets universitet.

Vi har eit større problem med alkohol enn vi vil innrømme

Ho er sosionom og familieterapeut og i desember disputerte ho for doktoravhandlinga si ved OsloMet, der ho tek ein nærmare kikk på dei kulturelle førestillingane som ligg til grunn for måtane vi jobbar med rus på.