8.10.18 Tid for endring? Reforhandling av hovedavtalen i staten

8.10.18 Tid for endring? Reforhandling av hovedavtalen i

8.10.18 Tid for endring? Reforhandling av hovedavtalen i staten Hospitering i Norden; Innhold 8.10.18 Tid for endring? Reforhandling av hovedavtalen i staten. Se opptak fra seminaret. Publisert: 03. okt 2018, Sist endret: 08. okt 2018.

Frokostseminar: Medbestemmelse i endringens tid

Frokostseminar: Medbestemmelse i endringens tid – reforhandling av hovedavtalen. Hvordan fungerer medbestemmelse i endringens tid? Er hovedavtalen rigget for å møte dagens utfordringer? Se opptak fra frokostseminaret 8. oktober og hør hva blant annet statssekretær Paul Chaffey mener.

Tid for endring? – Litteraturhuset

Hovedavtalen i Staten skal reforhandles i 2019. Bedriftsdemokrati og samarbeid mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne er en viktig verdi i norsk arbeidsliv. Hovedavtalen i staten er en viktig ramme for medbestemmelse. Samtidig er det mange som påstår at en hovedavtale fra 1980 ikke møter dagens utfordringer om effektivisering og omstilling.

Kurs og konferanser hos Difi

Tid for endring? Reforhandling av hovedavtalen i staten. Sted Oslo Adresse Hvordan fungerer medbestemmelse i endringens tid? Er hovedavtalen rigget for å møte dagens utfordringer? HR og tillitsvalgte i staten, alle interesserte. Generelt Program. 07.30–08.00 Lett frokost og kaffe/te 08.00-09.00 Seminar og paneldebatt 09.30 Slutt

Kurs og seminar

Tid for endring? Reforhandling av hovedavtalen i staten. Sted Oslo Adresse Hvordan fungerer medbestemmelse i endringens tid? Er hovedavtalen rigget for å møte dagens utfordringer? HR og tillitsvalgte i staten, alle interesserte. Generelt Program. 07.30–08.00 Lett frokost og kaffe/te 08.00-09.00 Seminar og paneldebatt 09.30 Slutt

8 Medbestemmelse – Hovedavtalen i staten – Lovdata

Staten stilles stadig overfor nye krav som blant annet innebærer endring av arbeidsmåter, roller, organisering og regelverk. Partene ser derfor hovedavtalen som et redskap for omstilling, effektivisering og fornying av statlig sektor.

-HOVEDAVTALE -HOVEDTARIFFAVTALE -I KS-OMRÅDET. -v/liv

Tvistemuligheter 6. Gruppeoppgaver reforhandling av Hovedavtalen 2. 3 Oversikt over avtaleverket Hovedavtalen Hovedtariffavtalen SGS 23 Lønnsregulering etter 5.3 spesielle behov for å beholde og rekruttere skifte av stilling vesentlig endring av stillingens arbeidsområde drøftinger mellom de berørte parter ikke HOVEDAVTALEN I STATEN.

Tids- og ressursdisponering i skolen Gjennomgang av noen

33 Redusert undervisning og endring av disponibel tid, pkt 5 Ved oppgaver som reduserer undervisningen: – Inntil 15% red ingen endring – Mellom 15 og 40 % reduksjon: En forholdsmessig økning av disponibel tid inntil 1462,5 timer. Over 70% reduksjon: Inntil 40 uker Seniortiltakene danner ikke grunnlag for endring av disponibel tid.

[PDF]

Utgitt av: Hovedavtalen i staten – regjeringen.no

Hovedavtalen i staten Dato: 20.12.2012 Til: Statsforvaltningen og Riksrevisjonen Gjelder: Statens personalhåndbok pkt. 8 Den 19. desember 2012 ble staten ved Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene enige om å prolongere «Hovedavtalen i staten» fra 1. januar 2013 til og med 31. desember 2015.

Hovedavtalen for arbeidstakere i staten – LO Stat

Staten stilles stadig overfor nye krav som blant annet innebærer endring av arbeids¬måter, roller, organisering og regelverk. Partene ser derfor hovedavtalen som et redskap for omstilling, effektivisering og fornying av statlig sektor.

Møte i Arbeidsgiverrådet 12. og 13. juni

Revisjon av hovedavtalen i staten 2019. Fokus er på temaene likeverdige parter og grensesnittet drøfting-forhandling. Sekretariatet innledet og saken ble så belyst av eksterne innledere fra hovedsammenslutningene og Universitetet i Oslo, deretter diskusjon i rådet.

[PDF]

Hovedavtalen i staten – Forsiden – regjeringen.no

10 · Hovedavtalen i staten arbeidsliv skal også bidra til at den enkeltes ressurser og arbeidsevne utvi-kles og benyttes i aktivt arbeid. 4. Redskap ved omstilling Staten stilles stadig overfor nye krav som blant annet innebærer endring av arbeidsmåter, roller, organisering og regelverk. Partene ser derfor

Guide til lønnsheving – Forskerforbundet

I de sentrale forhandlingene, som ledes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), settes det vanligvis også av penger til et lokalt lønnsoppgjør ved de ulike virksomhetene i staten. De lokale forhandlinger finner sted om høsten. Partene i forhandlingene er den lokale arbeidsgiver og …

Har tillitsvalgte rett til fri med lønn for å utføre

Hvis behovet for tid fremstår som permanent bør virksomheten vurdere å utvide tidsrammen. Ved forhandlinger om endring av tidsrammen for tillitsvalgarbeid følger man hovedavtalens ordinære regler om oppsigelse og reforhandling av særavtaler.