Spørsmål om eksamen i religion og etikk

Spørsmål om eksamen i religion og etikk – Ung.no

Om ikke så altfor lenge skal jeg opp i religion og etikk som privatist. I læreplanen står det «Islam og en valgfri religion» som et tema vi må kunne. En kan da naturligvis ikke velge kristendommen. jeg har da valgt hinduismen.

Religion og etikk eksamen – Studienett.no

Religion og etikk er kun en muntlig eksamen som er trekkfag, så du har kun en eksamen du skal jobbe opp mot fremfor både skriftlig og muntlig. Muntlig eksamen religion og etikk. Som alle muntlige eksamener, er eksamen i religion og etikk også lokalstyrt.

Privatisteksamen i religion og etikk – Skole og leksehjelp

Jeg skal ha muntlig privatisteksamen i religion og etikk 10.05.17. På nettet står det mange eksempler på oppgaver folk har fått i religion og etikk muntlig, men dette er på VGS slik at det er den eksamenen man får to dagers forberedelse på, mens som privatist har man bare 30 …

Muntlig eksamen i religion og etikk som privatist – Ung.no

Spørsmål. Hei, jeg kom opp i religion og etikk på muntlig eksamen i fjor. Jeg skal nå ta det opp igjen som privatist til våren. Det jeg lurer på er om privatist eksamen i religion og etikk foregår på samme måte som en vanlig muntlig eksamen.

Religion og etikk, muntlig eksamen – YouTube

Click to view on Bing4:21

Mar 16, 2016 · Se eksempler på gjennomføring av eksamen i Religion og etikk, og hva som må til for å oppnå karakteren du er ute etter.

Author: Sonans Utdanning

Religion og etikk – Religion – Skolediskusjon.no

Hva betyr religion og etikk? La oss starte med religion. Her er det nok mange som vil svare forskjellig. Spør du en sterkt troende kristen, vil religion kanskje handle om å «være nær Jesus», å gå i kirken hver søndag, be flere ganger om dagen og følge alt som står i Bibelen.

Muntlig eksamen: religion og etikk – Skole og leksehjelp

Alt som er før, mellom og etter disse punktene ble improvisert (avgrensning av oppgaven, hva som menes med provosert abort og aktiv dødshjelp, innholdsfortegnelse, oppsummering, kilder og kildekritikk). Eksemplene er også ganske ekstreme og ensformige, men det er kun for å få frem hvilken etikk som følges.

Eksamen og vurdering i KRL og Religion og etikk – folk.uio.no

Videregående skole: Religion og etikk Rundskriv Udir-04-2004 Muntlig eksamen innen videregående opplæring fra og med våren 2005. Viser til LS-31-2003, veiledning til LS-31-2003 og LS-46-2003.

Oppgave i etikk! – Religion, alternativt og filosofiske

Jeg skal ha muntlig eksamen i religion, og sliter litt med oppgaven! Oppgaven lyder som følger: Etikk har blitt et nøkkelord nærmest på alle samfunnsområder. Pek på mulige årsaker til at det er slik og velg deg en etisk problemstilling som du mener er særlig viktig for samfunnet i dag.

Religion og etikk – Fagsider for videregående skole

Etikk; Mål 6: Kortversjon. Til introduksjon og repetisjon. Mål 6: Etiske holdninger. En interaktiv og personlig test. Mål 6a: Deskriptiv og normativ etikk. En oversikt. Mål 6a: …

Hjelp til Religion og Etikk på Vgs – Studienett.no

Fordypningsoppgave om Buddhismen – Religion og Etikk Religion og etikk Fordypningsoppgave (fordypningsemne) om Buddhismen i RLE (Religion, livssyn og Etikk). Oppgaven kommer særlig inn på Buddhas liv og lære, retninger i Buddhismen samt estetiske og rituelle uttrykk.

TFF1003 – Etikk og religion – Universitetet i Oslo

Kort om emnet. Emnet gir en innføring i religionenes tenkning med henblikk på etiske, teologiske og religionsfilosofiske perspektiver. Det vil særlig bli lagt vekt på forholdet mellom etikk og religion, både i et historisk perspektiv og under en prinsipiell synsvinkel, og med særlig henblikk på forholdet mellom religion og samfunn.