ZEB har fått sin første doktorgrad

ZEB har fått sin første doktorgrad – SINTEF

Gjennom det ZEB-tilknyttede internasjonale masterprogrammet MSc in Sustainable Architecture ved NTNU, er det allerede utdannet flere kandidater som nå jobber i byggenæringen. Og nå kommer ZEB sin første doktorgrad. Stipendiat Birgit Risholt har skrevet en avhandling om hvordan 80-tallets eneboliger kan oppgraderes til nullenerginivå.

ZEB har fått sin første doktorgrad – VVSForum

ZEB har fått sin første doktorgrad. Stipendiat ved NTNU og forskningsleder ved SINTEF Byggforsk, Birgit Risholt, disputerer 7. juni som første ZEB-PhD-student siden senteret ble opprettet i 2009.

Gratulerer til Birgit Risholt med første – NTNU

ZEB har fått sin første doktorgrad : Bygg.no – Byggeindustrien Stipendiat ved NTNU og forskningsleder ved SINTEF Byggforsk, Birgit Risholt, disputerer 7. juni som første ZEB …

Publications – ZEB

ZEB har fått sin første doktorgrad Publication Year: 2013 Stipendiat ved NTNU og forskningsleder ved SINTEF Byggforsk, Birgit Risholt, disputerer 7. juni som første ZEB-PhD-kandidat siden senteret ble …

Bergen første universitet med doktorgrad i kunst – khrono.no

Fra før har Kunsthøgskolen i Oslo og Norges musikkhøgskole opprettet PhD i kunstnerisk utviklingsarbeid, etter at graden ble innført fra 1. februar 2018. NTNU kommer etter — Vi er nærme målstreken og har allerede allokert midler til å lyse ut stipender på …

Bakgrunn: Norges første doktorgrad – forskning.no

Bakgrunn: Norges første doktorgrad Det varierer selvsagt hvor lang tid det tar før en doktorgrad foreligger i bokform. Norges første doktorand, Frederik Holst, fikk aldri se sin doktorgrad utgitt på norsk.

Doktorgrad – Wikipedia

I sin nåværende form har denne graden utspring i tysk universitetstradisjon fra 1800-tallet og spredte seg etter hvert til USA. I løpet av 1900-tallet har doktorgrader, særlig i den amerikanske formen ph.d. (PhD), fått stort gjennomslag på verdensbasis som en forskningsgrad man tar i …

UiT fikk sin første doktorgrad i glasiologi | UiT

– Derfor er det ekstra gledelig at vi ved UiT nå har fått vår første doktorgrad i glasiologi, noe vi har jobbet for i mange år, sier professor Karin Andreassen, assisterende direktør ved CAGE og én av veilederne til Gudlaugsson.

Som den første i Norge har hun skrevet doktoravhandling om

I første bind av «Min kamp» blir Karl Oves far funnet død. Han er alkoholisert, og har flyttet hjem til sin gamle mor. – Knausgård fremstiller omstendighetene rundt dødsfallet som uklare, for eksempel er det usikkert hvem som fant faren.

Nå kan kunst føre til doktorgrad | På Høyden

Ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD) er de første stipendiatene alt på plass og klare til å ta fatt. – Dette er en begivenhet, og vi er svært glade for at dette nå er på plass, sier prodekan for forskning, professor Anne-Helen Mydland.

No har 24-åringen doktorgrad og underviser på universitetet

No har 24-åringen doktorgrad og underviser på universitetet Berre 8 år gammal begynte amerikanske Crystal Vander Zanden å ta fag på høgskulen. No forskar ho på Alzheimers sjukdom.

Ny doktorgrad om laksens liv i havet | Norske lakseelver

John Fredrik Strøm disputerte nylig med en doktorgrad om laks der han har fulgt atlanterhavslaksen i sin store vandring i havet.

Nyheter – OFFPHD – forskningsradet.no

Statens vegvesen, Norsk kulturråd og Aust-Agder Fylkeskommune har nå hver sin helt ferske doktorand blant sine ansatte. Dette er de første som er i mål med en doktorgrad …

Equinor har fått sine første roboter med ansattnummer

Totalt har han 40 av dem i stallen sin – Rob, Roberta og 38 andre som ikke har fått navn. – Dette er virtuelle medarbeidere som vi kan programmere til å gjøre en del av de samme oppgavene som mennesker på datamaskiner. Det er stor interesse for slike roboter i mange avdelinger, forklarer han.