Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler Antall barn og unge med spesialundervisning varierer sterkt etter hvor de bor. Forklaringen kan være ulike vurderinger og tolkninger fra kommune til kommune.

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler

 ·

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler Store forskjeller: Fra barnehage til videregående synker andelen barn og unge som får spesialundervisning. Det er også store forskjeller fra kommune til kommune, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler

Det er også en nedgang i andelen som får spesialundervisning utenfor klassen, fra 72 prosent i skoleåret 2013–2014 til 60 prosent i 2017–2018. Andelen barn med spesialpedagogisk hjelp er høyere i kommunale barnehager enn i private barnehager, mens i grunnskolen er det omvendt, der er andelen høyere i private skoler enn offentlige.

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler

Fra barnehage til videregående synker andelen barn og unge som får spesialundervisning. Det er også store forskjeller fra kommune til kommune, viser tall fra Utdanningsdirektoratet.

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler

Antall barn og unge med spesialundervisning varierer sterkt etter hvor de bor. Forklaringen kan være ulike vurderinger og tolkninger fra kommune til kommune.

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler

Andelen barn med spesialpedagogisk hjelp er høyere i kommunale barnehager enn i private barnehager, mens i grunnskolen er det omvendt, der er andelen høyere i private skoler enn offentlige. På videregående skole er det flere elever får spesialundervisning på yrkesfag enn på studieforberedende.

Store forskjeller i spesialundervisning | kommunal-rapport.no

Les også: Store forskjeller i tilbudet til svake elever; Forskjeller fra kommune til kommune. Finnmark (10 prosent), Troms (9,8 prosent) og Nordland (9,6 prosent) har høyest andel elever med spesialundervisning, mens Akershus, Oppland og Østfold ligger lavest med henholdsvis 6,4, 6,9 og 7 prosent. Det er også stor forskjell mellom kommunene

Store forskjeller i kommuner mellom barnehager og mellom

26 Hovedfunn skoler i kommunen og konsekvenser Det er store forskjeller mellom ulike skoler og barnehager i Kristiansand kommune. Det er en klar tendens til at de samme skolene og barnehagene skårer godt og mindre godt innen de ulike områdene.

Store forskjeller i Osloskolen – NRK Østlandssendingen

Enorme forskjeller mellom skoler i øst og vest. Variasjonene er store mellom skolene. «Disse tildelingene kompenserer ikke skolenes totale kostnader til spesialundervisning og assistentbruk.

Ekspertgruppe foreslår å avvikle retten til

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler 10.10.2018 Antall barn og unge med spesialundervisning varierer sterkt etter hvor de bor. Forklaringen kan være ulike vurderinger og tolkninger fra kommune til kommune.

Spesialundervisning – Home | Facebook

Store forskjeller i spesialundervisning i barnehager og skoler Antall barn og unge med spesialundervisning varierer sterkt etter hvor de bor. Forklaringen kan være ulike vurderinger og tolkninger fra kommune til kommune.