Helsearbeiderfag Vg2

Vg2 helsearbeiderfag

Dette er bloggen til vg2 Helsearbeiderfag ved Gjennestad videregående skole. Vi er en liten klasse på 10 stykker som gleder oss veldig til å lære masse innenfor helsefaget. På denne bloggen ønsker vi å dele bilder, opplevelser og faglige kunnskaper med dere.

Helsearbeiderfag Vg2 – Nasjonal digital læringsarena

I NDLA helsearbeidarfag Vg2 kan du finne eit mangfald av læringsressursar til alle kompetansemåla for helsearbeidarfag Vg2. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og kan følgjast kronologisk.

Helsearbeiderfaget Vg2 – ny læreplan – YouTube

Click to view on Bing0:59

Aug 10, 2016 · NDLA leverer digitale læringsressurser i henhold til den oppdaterte læreplanen i Helsearbeiderfaget Vg2. Hege Nikolaisen forteller om hvordan du kan finne innholdet i faget.

Author: Nasjonal digital læringsarena

Aldring – Helsearbeiderfag Vg2 – NDLA

Eldrebølgja er eit omgrep som ofte blir nytta i samfunnsdebattar. Dette omgrepet seier at talet på eldre i samfunnet vil auke betrakteleg dei neste tiåra. Talet på eldre over 65 år vil i år 2060 vere meir enn dobbelt så høgt som i dag.

VG2 Helsearbeiderfag Tryggheim – YouTube

Click to view on Bing5:22

Feb 21, 2013 · [Produsert av Sanden Media for Tryggheim skular] Presentasjon av Vg2 Helsearbeiderfag ved Tryggheim vidaregåande skule. Se også skolens nettside: www.tryggheim.no.

Author: Tryggheimskular

Programområde for helsearbeiderfag – Læreplan i felles

Vg2 : 197 årstimer Kommunikasjon og samhandling: 140 årstimer : 140 årstimer Grunnleggende ferdigheter Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de medvirker til å utvikle fagkompetansen og er en del av den.

Helsearbeiderfag – udir.no

Læreplaner Vg2 Felles programfag. Programområde for helsearbeiderfag – Læreplan i felles programfag Vg2; Fellesfag. Læreplan i engelsk; Læreplan i engelsk for hørselshemmede; Læreplan i finsk som 2. språk; Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter; Læreplan i kroppsøving; Læreplan i morsmål for språklige

Vg2 Helsearbeiderfag | utdanning.no

Programområde for helsearbeiderfag – Læreplan i felles programfag Vg2 Helsearbeiderfaget skal dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt.

Forsiden – NDLA

 ·

NDLAs visjon er å lage gode, åpne digitale læremidler for alle fag i videregående opplæring og støtte opp om elever og lærere i aktivt og deltakende læringsarbeid.

Helsearbeiderfag (VG2) – OPK instituttet

VG2 helsearbeiderfag. er et videregående kurs. Helsearbeiderfaget er en sammenslåing av den tidligere hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen. Etter gjennnomført teoretisk opplæring kan du avlegge den teoretiske delen av fagprøven i helsearbeiderfaget. VG2 helsearbeiderfag er et videregående kurs.