Spørsmål og svar om arv for samboere

Spørsmål og svar om arv for samboere – regjeringen.no

Svar: Nei, du må velge om du vil ta imot arv og la boet bli skiftet – eller kreve uskifte og derved ikke få utdelt arv. Men om du først ønsker å sitte i uskifte og senere ønsker å skifte boet mellom arvingene, har også du arveretten din i behold.

Arv og uskifte for samboere – regjeringen.no

Retten til arv og uskifte følger av lov 19. desember 2008 nr. 112 om endringer i arveloven mv.(arv og uskifte for samboere).Den nærmere begrunnelsen for reglene følger av Ot.prp. nr. 73 (2007-2008) Om lov om endringer i arveloven mv.(arv og uskifte for samboere).

Arv etter samboer | Samboerskap | Spør advokaten!

Samboers arverettigheter. Arveloven regulerer blant annet rett til arv og uskifte på grunnlag av samboerskap.. Arvelovens begrep om samboerskap er begrenset til å omfatte der hvor to personer over 18 år, hvor ingen av dem er gift, registrert partner eller samboer med andre, lever sammen i et ekteskapsliknende forhold.

Spørsmål og svar: Samboerskap – Spør advokaten!

Spørsmål om samboeravtale? En samboeravtale er en avtale mellom to samboere. Det stilles ingen formkrav til en slik avtale, men det anbefales at den inngås skriftlig og at begge parter signerer.

Testamente.no – Spørsmål og svar om arv og testament

Går du med planer om å sette opp ditt testament? Eller har du nettopp fått beskjed om at du har arvet eller er gjort arveløs? Da har du kanskje spørsmål du gjerne ville ha stilt en advokat eller et advokatfirma med bred erfaring fra arbeid med arv, arverett, arveoppgjør og testamenter (ikke alle advokater har det).

Samboer og særkullsbarn | Arveoppgjør.no

Spørsmål og svar Hvor får vi hjelp til å gjennomføre dødsboskiftet / arveoppgjøret? Hvor får jeg hjelp med rettssak, skiftetvist eller rettsmegling om arv

Arv etter samboere. – Ung.no – offentlig og

Spørsmål. Hei. Jeg og kjærsten har kjøpt leilighet sammen. Siden vi ikke har noen barn så går da arven til våre foreldre om noe skjer den ene.

Uskiftet bo for samboere – Advokaten hjelper deg

Svar: Samboere kan sitte i uskiftet bo med hverandres særkullsbarn bare dersom særkullsbarna samtykker til dette. Du skriver at dere har en samboeravtale, jeg antar denne først og fremst er laget med tanke på mulig samlivsbrudd, eventuelt regulering av de økonomiske forhold under samboerskapet.

Uskifte som samboer – Advokaten hjelper deg

Svar: 1. Nei, uskifte kan man som samboere sitte i dersom man har felles barn. Skulle dere giftet dere vil dere kunne avtale uskifte dersom særkullsbarna aksepterer dette. Dere kan imidlertid arve hverandre, uten hensyn til livsarvinger, så fremt dette står i testament, derosm dere har vært samboere i …

Nye regler om arverett og uskifte mellom samboere – Norges

Fra 1. januar 2009 er det vedtatt nye regler om arv og rett til å sitte i uskifte for samboere med felles barn og samboere som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i 2 år eller mer. For samboere som har eller venter felles barn innføres det en rett til å sitte i uskifte med eiendeler som har vært til …

Skilsmisse og samlivsbrudd – familiejuss.no

Selv om samboere ikke har felles formuesordning, kan det her også oppstå uenigheter og tvistespørsmål. Skifte for ektefeller – spørsmål og svar (FAQ) Skjevdeling. Skifte og arv mellom samboere. Ektefellebidrag. Skifteoppgjør ved skilsmisse – gode råd. Ekteskapets alternative formuesordninger; felleseie og særeie.

Arv når avdøde etterlater seg arveberettiget samboer

Uskifte for samboere som ikke hadde barn sammen. Dersom avdøde og gjenlevende samboer ikke hadde barn sammen, har ikke gjenlevende samboer adgang til å sitte i uskifte. Dette gjelder selv om avdøde var barnløs. Det er heller ikke adgang til å fastsette en slik uskifterett i et testament.