Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan PDF

Flora kommune. Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av

3 1. Om Skulehelseplanen. Bakgrunn og innleiing. Revidering av skulehelseplan 2007 Den 3. september 2013 handsama KUOP ei sak om skulehelsetenesta i Flora kommune…

[PDF]

Skulehelseplan 2014 – flora.kommune.no

Skulehelseplan 2014 Revidert dokument av Skulehelseplan 2007. 1 Innhold Flora kommune skal gjennom lokal plan for skulehelsetenesta sikre at alle elevar får eit kvalitativt tilfredsstillande skulehelsetilbod. Denne målsettinga skal ein nå gjennom: Planlegging

[PDF]

Trafikktryggingsplan for Flora kommune 2013 – 2020

Dette er ei revidert utgåve av planen som galdt for 2007 – 2012. Willy Stenbakk i kommunen, seinare Reidulf Refsnes, har vore prosjektansvarlege, medan dokument. Fylkeskommunen har, i tillegg til handlingsplan for trafikktrygging, andre planar som er Flora kommune har ein eigen skulehelseplan. Trafikk og førstehjelp er eit eige tema i

NB: Oppmøte ved Florø sjukehus kl og omvising på dei romma

Bakgrunnen for at spørsmålet fremmes er at Flora kommune på Furuhaugane omsorgssenter ved enkelte anledninger plasserer korttidspasienter på 3-sengsrom (trippelrom). Spørsmålet blir således om Flora kommune ved dette gir et tilbud som er i strid med forskrift om en verdig eldreomsorg.

Gjeldande planar i Flora kommune – folkehelseavdelinga.no

Arkivplan for Flora kommune; Kommuneplanen. Kommuneplanen er kommunen sitt styringsverktøy. Den består av ein samfunnsdel, ein arealdel og ein handlingsdel. Kommuneplanen sin samfunnsdel er kommunen sitt overordna styringsverktøy, der alle overordna strategiar. Kommuneplanen sin samfunnsdel skal vedtakast og rullerast kvart 4. år.

[PDF]

Raufossvegen – Gjøvik kommune

Raufossvegen Hunnselva o_GS 7 o__AVG 3 o_AVG 8 a_B1 a_Kj 12 f_Lek 2 o_AVG 17 UTARBEIDET AV: Åge André Michaelsen SAKSBEHANDLER:—Reguleringsplan PBL 2008 1U %HE\JJHOVH RJ DQOHJJ Siste revidert: Kartopplysninger 0m 10 20 30 40 50 100m Ekvidistanse 1:1000 i A0 1m

[PDF]

2012-09-19 Dok.ref.: 12/410-2 – ardal.kommune.no

3.2.9 IKT for utvikling av kommunale tenester og samarbeid mellom kommunar 13 3.2.10Landbruk 14 3.3 Oppsummering 14 4 Planbehov i Årdal kommune 15 4.1 Kortsiktig planbehov fram mot 2016 15 4.2 Langsiktig planbehov 16

[PDF]

Rapport Kommunal planstrategi 20 – ardal.kommune.no

Årdal kommune Oppdragsnr.: 12/410-21 Dokument nr.: 1 Revisjon: B04 p:\24osql01acos\websak5_ardal\lroe\154202_1_p.docx 2012-09-18 | Side 5 av 16 Gjennomgangen syner kort oppsummert: Dei overordna planane er revidert eller under revisjon Varierande behov for utarbeiding/revisjon av verksemdsplaner

Rapport frå tilsyn med barnevern-, helse- og

Brev med vedlegg frå Fylkesmannen og Helsetilsynet i Sogn og Fjordane til Flora kommune – dagsorden for tilsynet av 09.05.08 E-post med vedlegg frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Flora kommune – revidert dagsorden for tilsynet av 23.05.08

Hele kommuneplanen i et dokument – struertf.dk – yumpu.com

Hele kommuneplanen i et dokument – Read more about overstiger, samt, anvendelse, rammer, bebyggelsen and kommunen.

[PDF]

Rapport fra arbeidsgruppen for regnskapsstatistikk for

Frl brnn fr ppnvnn v rbdrppn ttr nttv fr brjfn p 4. ntr bl dt ndtt n rbdrpp d rprntntr fr ., 4., . 0. ntr. Hntn d å esee aeisgue a å øe e ekee ntrr ntrr ppl jnnførn v n rnpttt fr lftfrtlpr.

Rapport frå tilsynet med kommunen sitt arbeid med å halde

Rapporten er utarbeidd etter tilsyn 20. – 21. oktober 2014 med Årdal kommune. Tilsynet var ein del av det landsomfattande tilsynet med kommunane sitt folkehelsearbeid som fylkesmennene gjennomfører hausten 2014 etter oppdrag frå Statens helsetilsyn.

Fra intro til arbeid : Integreringsutfordringer og

 ·

Denne rapporten baserer seg å en evaluering av Flora Kommunes flyktningarbeid, gjennomført i 2016.

(PDF) For samfundets skyld Kulturlederes forestillinger om

ABSTRACT The article shows how Danish leaders of cultural institutions describe their organizational environment and their work to legitimize their institutions.