Vedlikeholdsårsmøte 17. febr 2016 Statens Hus Steinkjer

Aktiviteter og strategier i NT – PDF – docplayer.me

1 Aktiviteter og strategier i NT Møte i geodatautvalget 28.okt på Statens Hus fotograf: Berit Nordtug 2 Referat fra forrige møte hos Fylkesmannen – 26/ Tema Referat fra forrige møte.

Aktiviteter Møte i geodatautvalget 26. april 2016 Liv

5 Hva er skjedd siden sist Møter Arbeidsmøter adressering Prosjektmøter Vedlikeholdsårsmøte 17. febr Kurs Matrikkel (sentralt opplegg) Trøndelagskartdagene Kommunebesøk Besøk i og …

[PDF]

Åpning med info fra Kartverket

• Vedlikeholdsårsmøte 14. mars på Statens Hus • 41 deltakere, 17 kommuner + andre parter • Årsmøtesaker –økonomi • Nytt FDV-opplegg • Ny geodataplan Trøndelag 2018 • Info fra KV Steinkjer 2016 (kr 944 851)

Jobb i Trøndelag – Posts | Facebook

steinkjer.kommune.no Sommerjobb/sesongarbeid – Teknisk sektor -Søknadsfrist 15.mars – Steinkjer kommune Vi minner om søknadsfristen nærmer seg for de som ønsker å søke sommerjobb innen enhetene renovasjon, veg, trafikk og park og sentralkjøkkenet.

Hva er gjort siden sist? – spotidoc.com

Hvor er det behov for kompetanseheving Eventuelt • • Samarbeid FM og KV – høringsbase for plan Kursopplegg for forvaltning av planregister… v/Kartverket Hva er skjedd siden sist • Møter • Arbeidsmøter adressering • Prosjektmøter • Vedlikeholdsårsmøte • Kurs • Matrikkel (sentralt opplegg) • …

Meld. St. 23 (2015–2016) – regjeringen.no – Government.no

On 1 February 2016, the Ministry of Finance adopted expanded requirements relating to Norges Bank’s reporting on and management of risk; see section 3.4. The annual report for 2015 is the first report prepared in accordance with the new mandate requirements.

Den Hemliga Krutfabriken Del 3 Tyfors 1 Ovanjordsdelen

Aug 29, 2016 · Anläggningen som förädlade NC-massan från Tyfors 2 (Bergsanläggningen) kallades för Krutfabriken Tyfors 1 (Ovanjordsdelen).

Wholesale and retail trade, structural statistics

Find detailed figures for Wholesale and retail trade, structural statistics Additional information The statistics have figures for both local KAUs and enterprises, but preliminary figures are …

Namsin nr.03 – 16 by Namsskogan kommune – Issuu

Dessverre har ikke Statens vegvesen klart å holde den antatte tidsfristen, og kommunen har ved gjentatte ganger tatt opp saken med ledelsen i Steinkjer og Molde.

Olav L – Posts | Facebook

Olav L, Steinkjer, Norway. 318 likes · 8 talking about this. Partytrubadur for allsang og hæla i taket.