Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

Han sier at deler av det islandske landbruket den siste tiden har vært rammet av en tarmsykdom, og at dette kan begrense antallet rundballer som kan bli eksportert. – Island er lite og Norge er stort, så vi vil nok ikke kunne eksportere alt Norge trenger, men hvis vi kan bidra til å hjelpe noen norske bønder er det bra, sier Hreinsson.

Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

På Island har bøndene hatt gode gressavlinger de siste årene. Nå ser de på mulighetene for å eksportere høy til tørkerammede bønder i Norge.

Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

Han sier at deler av det islandske landbruket den siste tiden har vært rammet av en tarmsykdom, og at dette kan begrense antallet rundballer som kan bli eksportert. – Island er lite og Norge er stort, så vi vil nok ikke kunne eksportere alt Norge trenger, men hvis vi kan bidra til å hjelpe noen norske bønder er det bra, sier Hreinsson.

Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

 ·

Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen. På Island har bøndene hatt gode gressavlinger de siste årene. Nå ser de på mulighetene for å eksportere høy til tørkerammede bønder i Norge.

Islandske bønder klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen

Islandske bønder klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen. Islandske bønder ser på mulighetene for å eksportere høy til tørkerammede bønder i Norge.

Rødt Bodø – Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge

Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen På Island har bøndene hatt gode gressavlinger de siste årene. Nå ser de på mulighetene for å eksportere høy til tørkerammede bønder i Norge.

Bønder ofrer kornet for å gi melkekyrne fôr | ABC Nyheter

Aktuelt: Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen. Klima. De to Vestfold-bøndene tenker nå på hvordan de skal organisere seg for framtiden. Det er liten tvil om at klima gir norske bønder stadig større utfordringer. – På gårdsnivå må vi se på hvilke buffere vi har.

Færre bønder i Norge enn noen gang – Nyhetspressen.com

Tørken i Sør-Norge har ført til at flere bønder står i fare for å slakte dyrene. Nå foreslår leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull, at nordnorske bønder kan ta imot kyr som bønder i Sør-Norge planlegger å slakte på grunn av fôrmangel.

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen ved å overby lokale bønder i utlandet for så å selge det dyrt til desperate bønder i Norge. Den verste tørken på over 70 år har denne sommeren rammet store deler av norsk landbruk.

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte

 ·

Island, som har hatt svært gode gressavlinger de siste årene, er blant de landene som har uttalt at de står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen.

Færre aktive bønder i nord – Nyhetspressen.com

Tørken i Sør-Norge har ført til at flere bønder står i fare for å slakte dyrene. Nå foreslår leder i Troms Bonde- og Småbrukarlag, Birger Bull, at nordnorske bønder kan ta imot kyr som bønder i Sør-Norge planlegger å slakte på grunn av fôrmangel.

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen ved å overby lokale bønder i utlandet for så å selge det dyrt til desperate bønder i Norge. Den verste tørken på over 70 år har denne sommeren rammet store deler av norsk landbruk. Avlinger er ødelagt og bønder over

island – hegnar.no

Islandske bønder klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen. Politikk. EU nekter å skåne Norge. Politikk. Svigerforeldrene til Islands president knyttet til Panama Papers. Børs og finans.

Økt toll på import av storfekjøtt til Norge – Trønder-Avisa

Islandske bønder står klare til å hjelpe Norge i fôrkrisen. På Island har bøndene hatt gode gressavlinger de siste årene. Nå ser de på mulighetene for å eksportere høy til tørkerammede bønder i Norge.

Frykt – Bergens Tidende

Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen ved å overby lokale bønder i utlandet for så å selge det dyrt til desperate bønder i Norge. Utenlandske bønder frykter norske importører vil utnytte fôrkrisen. Abonnent. bør gjøre seg klare til å ta …