Notat. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap. Saksnr.: Saksbehandler: Hovedarbeidsmiljøutvalget.

[PDF]

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og …

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201300237-116 Saksbehandler: LARO Emnekode: ESARK-630 Til: Bystyrets kontor Fra: Byråd for finans, eiendom og eierskap Dato: 20. september 2016 Bergen og Omland Havnevesen (BOH) – bystyresak 228/16 – tilleggsinformasjon knyttet

Notat. BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for

1 BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for eiendom Notat Saksnr.: Saksbehandler: OYSH Emnekode: BBE-1642 Til: Fra: Finans – Stab v. Ove Foldnes Etat for bygg og eiendom Dato: 26. april 2013 Søreide gamle skole – tilrettelegging for avlastningsskole.

[PDF]

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og …

Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Byrådsavdeling for sosial, bolig og inkludering Byrådsavdeling for klima, kultur og næring Byrådsavdeling for byutvikling Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett Byrådsavdeling for helse og omsorg I tillegg tok Bergen næringsråd og bygningsgruppen i Bergen kontakt og informerte om at de

[PDF]

BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og …

Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201317706-1 Saksbehandler: RNO Bergen kommune for årene 2014-2024. Utgangpunktet er offisiell befolkningsstatistikk for Dette notatet er en oppfølging av tilsvarende notat fra 27. februar, og …

Protokoll. BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans

1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Protokoll Hovedarbeidsmiljøutvalget Den 24. september 2015 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 10. etg kl Til stede: Arbeidsgivermedlemmer Grete Holen (1.varamedlem for Ove Foldnes) Katrine Klæboe (1.varamedlem for Ann Iren Fagerbakke) Christine

[PDF]

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/Bergen

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/Bergen kommunale bygg Notat Saksnr.: 201200213-2 Saksbehandler: TJO Emnekode: BBE-1632 Til: Byrådsavdeling for barnehage og skole Fra: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Dato: 18. januar 2012 Møhlenpris skole – Risikovurdering og tiltaksplan

Saksnr.: Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03

1 Saksnr.: Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE Mars2 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4

Godkjenning av protokollene fra møtene 19.02 – spotidoc.com

Dato: 05. mai 2015 Henry Berg – saksbehandler Dette dokumentet er godkjent elektronisk. 1 BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Protokoll Hovedarbeidsmiljøutvalget Den 19. februar 2015 holdt Hovedarbeidsmiljøutvalget møte i Bergen rådhus, møterom 10. etg.

Tilbakemelding fra BHO etter – spotidoc.com

Saken skisser regelverk, kontraktsvilkår som skal brukes osv. Det viktige i forhold til anbefalingen her er at Innkjøpsseksjonen under Byrådsavdeling for finans, eierskap og eiendom skal være den sentrale kontrollansvarlige enheten, også for Byrådsavdeling for helse og omsorg.