Hvor mange prosent av landets befolkning bor i Oslo, Akershus og Hordaland?

Hordaland – befolkning – Store norske leksikon – snl.no

Hordaland er etter Oslo og Akershus landets folkerikeste fylke. Hele 68 prosent av fylkets innbyggere bor i Bergensområdet (kommunene Bergen, Askøy, Os og Fjell), 54 prosent i Bergen alene (2014).

Tettsteders befolkning og areal – SSB

Det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens mellom 57 og 60 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag gjør det samme.

Folkemengde og endringer – Befolkning – Oslo kommune

Den nedadgående trenden i folketilvekst gjelder også for landet som helhet. Oslo hadde i 2017 den nest høyeste folketilveksten av alle fylkene i Norge, etter Akershus. Folketilveksten i Oslo og Akershus utgjorde til sammen 44 prosent av folketilveksten i Norge.

Tettsteders befolkning og areal – SSB

Størst relativ vekst i antall bosatte i tettsteder i løpet av 2013 var det i fylkene Rogaland, Nord-Trøndelag, Troms og Oslo med om lag 2 prosent. Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland hadde 57 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen. Disse fylkene hadde 48 prosent av landets …

Oslo – Wikipedia

Mange kjente personer i Norge har en eller annen gang i livet bodd i Oslo siden byen er landets hovedstad. Mange av kulturpersonlighetene med opphold i Oslo kan likevel kalles «Oslo-forfattere», «Oslo-musikere» og så videre, på grunn av den sterke Oslo-tematikken i verkene deres.

Areal – Totalt: – Land: – Vann: 3&502&454.09&454,09 km², 3&502&427.01&427,01 km², 3&501&27.08&27,08 km²

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens

3 Dersom vi også tar med Akershus, så bor nesten hver fjerde innbygger i landet i enten Oslo eller Akershus. Tilbake i 1991 bodde 10,7 prosent av Norges befolkning i hovedstaden. I Oslo bor det forholdsvis mange små barn, 13,8 prosent av 0 5 åringene i landet bor i Oslo.

Norges befolkning – Store norske leksikon

Gjennomsnittlig levealder ved fødselen er i Norge 80,9 år for menn og 84,3 år for kvinner (2017). Ved utgangen av dette året hadde 10,6 prosent av landets samlede befolkning utenlandsk statsborgerskap, mens innvandrerbefolkningen (innvandrere og norskfødte med to innvandrerforeldre) utgjorde 16,8 prosent.

Hvor bor de enslige? – Ensliges landsforbund

Oslo har flest, både i antall og prosent, selv om hovedstaden knapt vises på kartet. I hele 53 prosent av Oslo-boligene bor det bare én person. Gjennomsnittet for hele landet er 41 prosent, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Flest i Nord… Etter Oslo domineres listen av utkantkommuner i Finnmark.

Hvor mange muslimer er det i Norge i 2017? – forskning.no

Lars Østby og kollegene hans i SSB er vesentlig mer sikre på hvor mange personer i Norge som har bakgrunn fra et muslimsk land. Det er 250 000 personer. Knappe 5 prosent av befolkningen i Norge har dermed bakgrunn fra et muslimsk land. Mens altså trolig om lag 4 prosent av disse kan kalles muslimer.

Akershus – Wikipedia

Akershus er et fylke med både landbruk og industri, motorveier og bygdeveier, forskningsparker og eldgamle kulturminner. Åtte av ti innbyggere bor i tettbygde områder, men allikevel er Akershus landets …

Fylkesordfører: Anette Solli (H) (2013)

Bakgrunn: Bolig: I hus og hytte – forskning.no

Flest var det i Oppland (44 400) og Buskerud (42 400). I overkant av 20 prosent av alle husholdninger oppgir at de eier fritidshus, og denne andelen har vært omtrent den samme siden 1980. I tillegg har svært mange tilgang til fritidshus, slik at til sammen fire av ti personer oppgir at …