Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018

Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for

Vedtak om særavgifter til statskassen, 2018; Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) (§§ 1 – 4) § 1. Fra 1. januar 2018 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk prod § 2. Det gis fritak for avgift på alkohol som § 3.

Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for

Fra 1. januar 2018 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 13,1 øre per liter for hver påbegynt 0,1 pst. vektandel svovel.

Prop. 1 LS (2017–2018) – regjeringen.no

Forslag til stortingsvedtak om merverdiavgift for budsjettåret 2018 (kap. 5521 post 70) Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018 Forslag til stortingsvedtak om toll for budsjettåret 2018 (kap. 5511 post 70 og 71)

Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til

9 Prop. 1 S ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2018 Utgiftskapittel: Inntektskapittel: og 5578 Tilråding frå 22. september 2017, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Solberg)

Søk – særavgifter – Tolletaten

Særavgiftssatser 2018. Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018. Lenke til lovdata.no. Artikkel | Oppdatert: 19.12.2017

Prop. 1 LS (2017–2018) – regjeringen.no

Forslag til stortingsvedtak om avgift til statskassen på arv for budsjettåret 2018; Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2018; Forslag til stortingsvedtak om fastsetting av finansskatt på lønn for 2018

Innst. 3 S Skatte-, avgifts – og tollinntekter 2018 – Forsiden

Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) § 1 Fra 1. januar 2018 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av …

Prop. 1 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til

Regjeringa har for 2015 sett av om lag 40 mill. kronar til Skatteetaten og om lag 40 mill. kronar til Toll- og avgiftsetaten til dekning av ein del kostnader ved overføringa av oppgåvene, jf. omtale under kap og Særavgiftsforvaltning Provenyet frå særavgiftene utgjer i dag 87 mrd. kroner.

[PDF]

til Samferdsleutvalet – flora.kommune.no

I Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2016, jf. Flypassasjeravgift (kap. 5561 post 70), § 1 er flypassasjeravgift innført ved flyging fra norske lufthavner med kr 80,- per passasjer, med virkning frå 1. april 2016.

Forslag til stortingsvedtak om særavgifter til statskassen

§ 1 Fra 1. januar 2012 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales svovelavgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje som inneholder over 0,05 pst. vektandel svovel med 7,7 øre per liter for hver påbegynt 0,25 pst. vektandel svovel.

Kundeinformasjon per desember 2014 – Sae – spotidoc.com

Avgifter Forbruksavgiften Forbruksavgiften er gjennom Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2015 satt til 13,65 øre / kWh. Inklusive MVA utgjør forbruksavgiften 17,06 øre/kWh. Avgift til Energifondet Rutiner for inndekning av Avgiften til Energifondet ble lagt om …

Omregistreringsavgift – Autonova – sites.google.com

 ·

Velkommen til Autonova, en av Norges ledende bilforhandler!. Er du ute etter Jeep, Chrysler, amerikanske biler, US biler BMW, Volvo, Range Rover, Honda eller Nissan har vi utvalget Hos Autonova har vi både erfaring (30 år i bransjen), og ikke minst kunnskapen om bilene vi selger.

Særavgift – Wikipedia

I motsetning til merverdiavgiften, hvor avgiftsplikten omfatter alle ledd i omsetningskjeden frem til forbruker, er særavgiftene begrenset til det første omsetningsleddet (produsent, importør, osv.). De særavgiftspliktige virksomhetene er som regel få, men store.

Særavgifter i Norge  ·
[PDF]

KUNDEINFORMASJON: Oppdatert informasjon om endringer i

Tariffheftet kan også får tilsendt ved henvendelse til administrasjonen på 61 34 74 00. Avgifter Forbruksavgiften Forbruksavgiften er, gjennom Stortingsvedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2018 satt til 16,58 øre / kWh.

Flypassasjeravgift – Wikipedia

Ryanairs kommersielle direktør, David O’Brien bekreftet til NRK i desember 2015 at basen på Rygge legges ned om flypassasjeravgiften innføres. Det er sådd tvil om flyseteavgiften er den egentlige grunnen til at Ryan Air la ned basen sin på Rygge.

Bakgrunn ·