IKT-strategi 2009-2012 — Karmøy kommune

IKT strategi og arkiv – Karmøy kommune / Karmøy kommune

Dokumentet «Overordnet IKT strategi for Karmøy kommune 2009 – 2012» som ble vedtatt av Karmøy kommunestyre 16.12.08 (sak 121/08) formulerer en del viktige mål/strategiske valg som også er viktige for utviklingen av kommunens arkivtjeneste.

Arkiv — Karmøy kommune

Karmøy kommune Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75 00 · servicetorg: 52 85 75 10 · organisasjonsnummer: 940 791 901 Rettigheter tilhører Karmøy kommune.

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI. for KARMØY KOMMUNE – PDF

3 1. Nå-situasjonen og kommunikasjonsmål for Karmøy kommune 1.1. LOKALDEMOKRATIETS VILKÅR Lav valgdeltakelse, moderat engasjement 59,9 % av innbyggerne i Karmøy stemte ved kommunevalget i På landsbasis var valgoppslutningen 61,7 %.

It-avdelingen og sentralarkivet — Karmøy kommune

Karmøy kommune Rådhuset, postboks 167, 4291 KOPERVIK telefon: 52 85 75 00 · servicetorg: 52 85 75 10 · organisasjonsnummer: 940 791 901 Rettigheter tilhører Karmøy kommune.

Sluttrapport. Forprosjekt Elektronisk meldingsutveksling i

Karmøy kommune deltok også på nettverkssamlingen 22. april. De som har deltatt på begge samlingene er Stig Riise Pettersen (prosjektleder) og Paula Nordbø (IKT-koordinator). Prosjektleder har deltatt på alle telefonkonferanser unntatt 15.5.

Karmøy kommune – regjeringen.no

Karmøy kommune har fått utarbeidet fem ulike fagnotater som omtaler hubro, åkerrikse, naturtyper, hydrologi, og landskap, nærmiljø og friluftsliv. Disse rapportene kommer i tillegg til konsekvensutredningen fra 2009, som lå til grunn for forrige kommunedelplan.

[PDF]

Karmøy kommune – Innsigelse til kommunedelplan FV 47

forrige runde. Karmøy kommune har fått utarbeidet fem ulike fagnotater som omtaler hubro, åkerrikse, naturtyper, hydrologi, og landskap, nærmiljø og friluftsliv. Disse rapportene kommer i tillegg til konsekvensutredningen fra 2009, som lå til grunn for forrige kommunedelplan.

[PDF]

IKT strategi for Odda kommune

IKT strategi for Odda kommune 2016 – 2020 . 1 Om IKT-strategien . I løpet av de siste årene har det vært en betydelig utvikling innen datateknologi som muliggjør tjenesteproduksjon på andre måter enn før. Samtidig har innbyggere og næringslivs tilgang til teknologi bidratt …

[PDF]

IKT-strategi Fjell kommune 2014 – 2017

IKT-strategi Fjell kommune 2014-2017 Ver 1.0 Side 7 av 17 Strategidel Visjon Strategiske mål og formuleringar for Fjell kommune finn ein i ”Handlingsprogram Fjell kommune 2009-2012”. Kommunen har meisla ut følgjande felles hovudmål for heile verksemda:: Fjell kommune skal vera den mest veldrivne kommunen i landet.

[PDF]

IKT-strategi for Hå kommune 2016-2019 – ha.no

Kilde: eKommune 2009 – det digitale spranget. Hå kommune skal bruke IKT som et målrettet verktøy for å oppnå en effektiv tjenesteproduksjon samt gjøre kommunens tjenester tilgjengelige for innbyggere og næringsliv. IKT-strategi for Hå kommune 2016-2019 .

Karmøy kommune – Public Service – Kopervik, Norway – 11

Karmøy kommune – Statsråd Vinjes gate 25, 4250 Kopervik, Norway – Rated 4.2 based on 11 Reviews «I would like to come to the viking festival, but i have

4.2/5(11)
[PDF]

Skolebibliotek i Karmøy – minorg.no

– Plan for Strategi og kompetanse-utvikling i Karmøy – Gi rom for lesing – Forslag til nasjonal standard for Da Karmøy kommune utarbeidet og vedtok den første skolebibliotekplanen i 1997, var dette et nybrottsarbeid i Norge. IKT-veil., PS Skolebibliotekarene: Oddrun Bjerkenes Norheim skole og Margareth Tangen Åkra

Sandnes kommunes – IKT-strategi 2009-2012 by Torger Åge

Do you really want to delete this prezi? Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again. Delete Cancel

Karmøy kommune – Barnehagesjef

Karmøy kommune ligger i Nord-Rogaland og er regionens største kommune med mer enn 42000 innbyggere. Hos oss finner du et godt bo- og oppvekstmiljø og et rikt kultur- og fritidstilbud.