Nytt regelverk for kosmetikk

[PDF]

Nytt regelverk for kosmetikk – forskriftens virkeområde

Nytt regelverk for kosmetikk – forskriftens virkeområde Den nye forskriftens virkeområde er identisk med virkeområdet for «FOR 1995-10-26 nr. 871: Generell forskrift for produksjon, import og frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter» – som gjelder frem til 11. juli 2013.

Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter – Lovdata

Ikke-kliniske sikkerhetsundersøkelser nevnt i sikkerhetsvurderingen fastsatt i nr. 1 og utført etter 30. juni 1988 med sikte på å vurdere sikkerheten ved et kosmetisk produkt, skal være i samsvar med Fellesskapets regelverk etter de prinsippene om god laboratoriepraksis som er gjeldende på det tidspunktet undersøkelsen gjøres, eller med andre internasjonale standarder som er anerkjent som …

Kosmetikk | Mattilsynet

Kosmetikk er mer enn bare sminke. Produkter som tannkrem, solkrem, hårfarge, kremer, såpe og tatovering er også å regne som kosmetikk. Mange kosmetiske produkter inneholder stoffer som kan være skadelige i for store konsentrasjoner, eller som kan gi allergi.

Debios Regler for kosmetikk og kroppspleieprodukter – PDF

1 Debios Innhold Introduksjon Formål Definisjoner Merker og merkebruk Utforming av regelverket 1. Økologisk produksjon Idébakgrunn Mål Praktiske forutsetninger Prinsipper for økologiske og ingrediensmerkede produkter 2. Forutsetninger for deltagelse i Debio-ordningen 1.1.

Forebygging av legionellasmitte en veiledning Status og

Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd. Nytt regelverk for forebygging av legionellautbrudd Norsk Vannforening 5. mai 2008 1 Dato Erfaringer og tiltak etter utbrudd – 1 Kjøletårn fikk meldeplikt etter forskrift om miljørettet helsevern i 2003 . Detaljer

Nytt regelverk for økologisk produksjon | Mattilsynet

Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell. Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap.

Mattilsynet advarer mot deodorant-bruk – VG

 ·

Legger vi til kosmetikk viser undersøkelsen at de som i tillegg bruker antiperspirant, kan få i seg for mye aluminium.

Nytt regelverk for fremmede arter – Miljødirektoratet

Nytt regelverk for fremmede arter Regjeringen har i dag vedtatt forskrift om fremmede arter. Regelverket skal bidra til å redusere spredningen av fremmede arter i Norge.

Nytt forsøksdyrdirektiv – regjeringen.no

PARERE-nettverket skal bidra til at de nye alternative metoder for sikkerhetstesting innen regelverksområdene kjemikalier, biocider, pesticider (plantevernmidler), kosmetikk, fôr- og mattrygghet og legemidler som har størst sannsynlighet vil bli brukt i reguleringssammenheng, blir prioritert til en formell valideringsprosess.

Nye kosmetikkregler i Europa – NRK Livsstil – Tips, råd og

Torsdag oppheves denne reguleringen, og det innføres et helt nytt regelverk for kosmetikk som blir felles for hele Europa inkludert Norge.

Nytt maskindirektiv og forskrift | standard.no

Nytt maskindirektiv og forskrift

Den nye maskindirektivet er vedtatt og trådte i kraft 29. desember 2009.

Direktivet er implementert i norsk lovverk som forskrift om maskiner nr 544 av 20. mai 2009.

Kosmetikk og regelverk: Dagskonferanse 13. november.

10 Went · 35 Interested. Share this event with your friends

Kosmetikk – Toll.no – Tolletaten

Regelverk Skjema Søk Om Tolletaten. Om Tolletaten; Kontakt oss Om oss Det er ikkje toll på kosmetikk og hud- og hårpleieprodukt. Se oversikt over kategorier under eller gjør et nytt søk. Varekategorier. Pris inkl. frakt. Du må angi varens kostnad. Valuta. Du …

Kommisjonsdirektiv 2007/17/EF – regjeringen.no

Fordi Norge generelt forbyr stoffer i kosmetikk som SLV anser som legemiddelstoff har kosmetikkforskriften siden 1997 omfattet bestemmelsen om at det ikke er lov å anvende salisylsyre i høyere konsentrasjon enn 2% for andre formål enn som konserveringsmiddel.