Langsiktig investering i Midtfjellet Vindkraft

Langsiktig investering i Midtfjellet Vindkraft – Buskerud

Midtfjellet Vindkraft i Fitjarfjellet nord på Stordøya ble offisielt åpnet tirsdag 17. september. Vindparken har 44 møller, kan levere 350 GWH/år, og er det første store vindkraftverket som vil få inntekter fra det norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Midtfjellet Vindpark offisielt åpnet | Vardar

Midtfjellet Vindpark offisielt åpnet. 17.09.2013. Midtfjellet Vindkraft i Fitjar kommune ble offisielt åpnet tirsdag 17. september. Vindparken har 44 møller, kan levere 350 GWH/år, og er det første store vindkraftverket som vil få inntekter fra det norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Utvider Midtfjellet vindpark for 360 millioner kroner – SYSLA

En langsiktig bransje. Styreleder Kristin Ankile påpeker at det er Aquila Capital som har gjort det mulig å satse videre på Midtfjellet. – Vi har fått inn eiere med mye kapital, noe de tidligere eierne ikke hadde. Det gir oss muligheter, sier hun. Ankile legger vekt på at vindkraft må betraktes som en langsiktig bransje.

[PDF]

Etablering av vindkraft i Norge – sintef.no

samlet investering på 7,5 milliarder kroner med en samlet forventet produksjon på ca. 2,1 TWh. Det er gitt 2,6 milliarder kroner i støtte. I tråd med intensjonene med vindkraftmålet og formålet med energiomleggingen, må dette betraktes som en investering i introduksjon og utvikling av vindkraft i …

EB selger aksjer i Midtfjellet – Glitre Energi

– Ved å kjøpe aksjer i Midtfjellet Vindkraft AS, har vi ytterligere styrket Aquila Capitals tilstedeværelse i det skandinaviske markedet. I tillegg til å identifisere attraktive investeringsmuligheter, tror vi at et langsiktig samarbeid med strategiske, lokale investorer sikrer en profesjonell og langsiktig ledelse.

Midtfjellet – Emisjon gjennomført i Midtfjellet

Midtfjellet Vindkraft AS eier vindkraftparken Midtfjellet i Fitjar kommune i Hordaland, med en installert effekt på 110 MW og årlig normalproduksjon på i overkant av 320 GWh. Parken ble bygget i …

Vindkraft i Norge / Vindkraft / Vindportalen

Midtfjellet vindpark, som fra før består av to byggetrinn, utvides med 39,6 MW til totalt 149,6 MW. Aquila Capital har gått inn som største eier i prosjektet, og finansierer utvidelsen. Midtfjellet fase III består av 11 3,6 MW Nordex-turbiner.

[PDF]

Investera i vindkraft! – eolusvind.com

Vindkraft är en lönsam investering i grön energi. Här kan du läsa om hur det fungerar att investera och vilka möjligheter det ger. 2 Vindkraft – en lönsam och grön investering Eolus Vinds huvudidé är att projektera och uppföra vindkraftsanläggningar i goda vindlägen.