Unge norske muslimer tror USA står bak 11. september

– Muslimer ikke bak 11. sept. – Aftenposten

 ·

Jeg tror ikke at muslimer har ressurser eller egenskaper til å utføre angrepene 11. september 2001, sier imam Hafiz Mehboob-ur-Rehman. Flere norske imamer støtter ham. — Det er mange teorier om 11. september, men ingen håndfaste bevis.

Tror ikke muslimer sto bak WTC – Dagbladet

Muslimer verden over tror ikke at muslimer sto bak terrorangrepene 11. september. Mange mener at USA selv har skylden.

Imam får kritikk – Aftenposten

 ·

Det vekker internasjonal oppsikt at imam Sakandar Madni tror USA sto bak terrorangrepene 11. september. — En god del bevis tyder på at det er Bush & co. som står bak dette, svarte imamen i Aftenpostens nettprat mandag om hvem han tror sto bak terrorangrepet 11. september …

Forskning: Når muslimer begår terror, får det fire ganger

Etter terrorangrepet 11. september 2001 i USA oppfattet flere av dem som hun intervjuet at det ble et skifte i hvordan mediene dekket folk med innvandrerbakgrunn, mener forskeren.

Spent mellom muslimer og Vesten – forskning.no

Jevnt over er muslimer i Europa mer moderate, men slett ikke på alle måter. I Storbritannia er det bare 17 prosent som tror at arabere står bak 11. september, mens 56 prosent avviser tanken. Dette betyr at britiske muslimer som helhet mener at andre enn arabere sto bak.

– Uten svin og alkohol er nordmenn verdens beste muslimer

Han tror USA står bak mesteparten av terroren i verden. – Hvordan er det mulig at de ikke har klart å fange Osama bin Laden. Enten eksister han ikke, ellers så jobber han for USA og bor der nå

Jødene står bak Rihanna (om konspirasjoner) | Muslimprosjektet

Videoene ble laget i USA, men har blitt tekstet til norsk og slik fått stor utbredelse her også. Budskapet er enkelt: Vi lever i endetiden, og muslimer er offer for en stor konspirasjon. Det er ikke 100 prosent klart hvem som står bak konspirasjonen.

Advarte mot norsk 11. september – NRK Norge – Oversikt

En av lederne for den store demonstrasjonen i Oslo i dag advarer om at det kan komme en 11. september på norsk jord. advart unge muslimer mot å delta i demonstrasjonen fordi de frykter

Norske muslimer raser mot Hussain – VG

 ·

Norske muslimer mener det er provoserende og trist at Ubaydullah Hussain snakker som om han representerer alle muslimer, mens han i virkeligheten kun representerer en brøkdel.

Debatt om 11. september-konspirasjonsteorier i Norge

September måned innledet på mange måter andre og tredje fase i debatten rundt 11. september. Andre fase var rettet mot hvorvidt det i muslimske miljøer i Norge var en utbredt oppfatning at det ikke var muslimske terrorister som stod bak terrorangrepene.

Debattens første fase ·

Norske muslimer med ♥-aksjon på Facebook for å vise

– Jeg tror og mener at vi må rope ganske høyt nå, for å få et bedre bilde av muslimer i Norge, sier den unge norske muslimen Layila Ayoub.