BI-kontrakt skal gjere yrkesopplæringa betre

BI-kontrakt skal gjere yrkesopplæringa betre – Hordaland

BI-kontrakt skal gjere yrkesopplæringa betre. Hordaland fylkeskommune går nye vegar. Saman med Handelshøyskolen BI inngjekk dei tysdag ein kontrakt som inneber at BI skal forske på organiseringa av fag- og yrkesopplæringa i Hordaland. Prosjektet skal munne ut i konkrete endringstiltak.

Fleire lærlingar – regjeringen.no

Fag- og yrkesopplæringa skal utdanne gode fagfolk. Både bedrifter og offentleg sektor vil i framtida ha eit stort behov for dyktige medarbeidarar med fag- og yrkesutdanning. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker Godalen videregåande skule i Stavanger.

130 millionar til kompetansereforma «Lære heile livet

– No skal vi utvide forsøka i fag- og yrkesopplæringa til også å omfatte dei store lærefaga helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Tiltaket gir betre høve til å få eit fagbrev for dei som manglar delar av opplæringa.

[PDF]

Tiltaksplan for fag-og yrkesopplæringa i Hordaland 2016

Når perioden er over,skal vi ha følgjande resultat: 80% av søkjarane får lærekontrakt. Andelen som gjennomfører vidaregåande opplæring med fag/sveinebrev,er 40%.

[PDF]

KORTVERSJON PARTIPROGRAM Alle skal med.

får betre kår. Norsk velferd er avhengig av produktivitet og verdiskaping i verdstoppen. Skal vi klare å auke verdiskapinga, treng vi både dei etablerte, store lokomotiva og dei innovative, risikovillige oppstartsbedriftene. Det skal vere råd å drive næringsverksemd og skape vekst i heile landet. VÅRE FEM VIKTIGASTE SATSINGAR 1.

Innhald 1:Innleiing :Vidareutdanning Nasjonal satsing

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal vere med i den nasjonale satsinga Vurdering for læring. Dette er ei vidareføring av prosjektet Betre vurderingspraksis. Satsinga skal gå over 4 år, der fylkeskommunane er med frå februar juni 2012 Fem vidaregåande skular og minst tre bedrifter tek del i satsinga.

LØYPEMELDING – MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG

1 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak Arkivnr. 545 Saksh. Heimset, Vidar Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato LØYPEMELDING – MÅL OG STRATEGIPLAN FOR FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA I HORDALAND SAMANDRAG Fylkestinget vedtok den å slutta seg til Mål og …

Skal motivere fleire til å bli yrkesfaglærar – udir.no

Det er skoleeigaren som skal søkje om stipend på vegner av dei det gjeld. Inger Johanne Christensen er direktør for vidaregåande opplæring i Sør-Trøndelag og representerer skoleeigaren. Ho ser behovet for å rekruttere lærarar til yrkesfag i tida framover.

Vil gjere det enklare for vaksne å kvalifisere seg

Det skal dei fortsatt ha. Og vi skal fortsatt stille strenge krav til personer som vil utøve yrker som til dømes lege, tannlege eller ingeniør i Noreg. Målet vårt er å gjere det enklare for akademikarar frå andre land å få kompetansen sin vurdert. Det skal også bli betre moglegheiter til å kvalifisera seg i Noreg utan å …

[PDF]

Plan for kompetanseutvikling i vidaregåande opplæring

danne grunnlag for kva kompetanse som skal styrkast i skulane våre og for val av område for kompetanseutvikling. Samtidig skal dei nasjonale krava til kompetanse stettast. Lærarløftet – på lag for kunnskapsskolen, set krav om at lærarar skal ha minimum 60 studiepoeng fordjuping i …