Dividere m/ desimaltall eks: 71,1 : 5,2 =

Dividere m/ desimaltall eks: 71,1 : 5,2 = – Skole og

Du kan gange begge sider av deletegnet med 10 i dette tilfellet og regne ut. Da vil kommaet forsvinne

Fra desimaltall til brøk 3 Eks – YouTube

Feb 06, 2015 · Live TV from 60+ channels. 6 accounts per household. No cable box required. Cancel anytime.

divisjon 4 – divisjon med desimaltall – YouTube

Aug 21, 2012 · Instruksjonsvideo matematikk for ungdomstrinnet – divisjon med desimaltall http://www.kennethnygaard.com.

Brøk, desimaltall og prosent – SlideShare

Brøk, desimaltall og prosent Matematikk i uke 40, 2009 Avd. for Lærerutdanning, HVE 1 Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising.

Ronalds blogg om god matematikkundervisning: Desimaltall

Stevin skrev desimaltall på følgende måte: 6 i 4 j 2 k 5 l 6 m (= 6,4256). Han kalte desimalbrøkene for henholdsvis ”de første”, ”de andre” osv. Han kalte desimalbrøkene for …

UNIVERSELL MATEMATIKK UNGDOM – SlideGur.com

Flere hoderegningsmetdoer Regnerekkefølge for hoderegningsmetoder, hoderegning med potenser og parenteser. Mer om skriftlige metoder Skriftlige metoder for addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon med desimaltall. Mer om bruk av kalkulator Å regne med penger, lengde/avstand, brøk, desimaltall og røtter på kalkulator.

[PDF]

“MATEMATIKK MED TI-83” GrunnKurs på AF/ØK/AD- …

a) Vis at en slik beholder har et volum på 1.2 m3. Volumet av beholderen har uttrykket V = 2 3 ⋅⋅ +⋅ ⋅ππRRH32: dette er ei halv kule pluss en sylinder. Vi lagrer verdiene for radien og høyden i lommeregneren og lar den regne ut volumet: Trykk ENTER: Vi runder av til 1.2 m3.

Hvordan Dividere man med kommatal? – Matematik

egentlig ganske som hele tal. Man skal blot have kommaet med. I eksemplet dividerer du 5 op i 36 og får 7 med 1 til rest. Dernæst har du brug for tallene efter kommaet så du sætter et komma efter 7. dernæst ser du på 14(1*10+4) Det giver 2 med 4 til rest så du har nu 7,2 .

[PDF]

Universell Matematikk Ungdom Innholdsoversikt med …

desimaltall • bruke faktorar, potensar, kvadratrøter og primtal i berekningar Plassverdier, tall som sum av • utvikle, bruke og gjere greie for metodar i hovudrekning, overslagsrekning og skriftleg rekning med dei fire rekneartane praktiske eksempler (høyere/lavere, lengre unna/nærmere, lengst/kortest), sortere desimaltall i rekkefølge.

Ronalds blogg om god matematikkundervisning: oktober 2010

Ordet desimaltall er derfor egentlig en betegnelse for titallssystemet, og slik brukes det også på engelsk. Det vi kaller desimaltall, kalles der for decimal fractions, desimalbrøker, som kan oversettes til tidelsbrøker. Før var det vanlig å bruke denne betegnelsen (desimalbrøk) også på norsk, men dette synes å ha blitt helt borte.

[PDF]

ÅRSPLAN I MATEMATIKK FOR SINSEN SKOLE 5

Jeg kjenner målenhetene km, m, dm, cm og mm. Jeg kan vurdere måleresultatene ut fra presisjon og måleusikkerhet. Velge hensiktsmessige målenheter og regne om mellom målenheter for lengde og areal. Jeg kan multiplisere og dividere desimaltall med ti, med og uten lommeregner. Kapittel 5 i Multi 5b *Utelater Multis kapitteldel vedrørende