Veiledning for oppmelding på privatistweb

PrivatistWeb

Denne nettjenesten gir deg muligheten til å melde deg opp til privatisteksamen via web Du må først velge fylke. Deretter følger du anvisningene på skjermen.

PrivatistWeb – udir.no

Når åpner PrivatistWeb? Det varierer litt når de ulike fylkeskommunene åpner PrivatistWeb for oppmelding til eksamen. Det er vanlig å åpne opp omtrent en måned før fristen .

[PDF]

UTDANNING Informasjon til privatister og praksiskandidater

På nettstedet til Buskerud fylkeskommune finner du utfyllende informasjon om eksamen. 3. Oppmelding til eksamen Du skal melde deg til eksamen på www.privatistweb.no og betale eksamensavgiften med betalingskort. Du må ha bostedsadresse i Buskerud for å kunne melde deg på Privatistweb …

Oppmelding – Trøndelag fylkeskommune

PrivatistWeb. All oppmelding til privatisteksamen i Trøndelag fylke skjer på PrivatistWeb, som er åpen for oppmelding i to perioder. Høsteksamen: 1.

Oppmelding til privatisteksamen Akershus fylkeskommune

Råd og veiledning; Oppmelding i Privatistweb. All oppmelding til privatisteksamen skjer elektronisk på Privatistweb. Det godtas ikke oppmelding eller betaling etter fristens utløp. Eksamensavgift. Stortinget har fastsatt en fast eksamensavgift for avlegging av privatisteksamen.

[PDF]

Vilkår for oppmelding til privatisteksamen i Buskerud

innvilget ny eksamen påfølgende periode. Ved oppmelding til ny eksamen kan du da slippe å betale ny prøveavgift. 5. Eksamen blir arrangert innenfor en fastsatt periode. * Tidspunkt og sted for all eksamen legges på www.privatistweb.no * Eksamen kan arrangeres et annet sted enn oppmeldingsstedet

Ta fag som privatist – udir.no

Veiledning av nyutdannede Frist for oppmelding til eksamen Fristen for å melde seg til våreksamen er 1. februar, fristen for høsteksamen er 15. september. Sjekk ut PrivatistWeb. Det er den viktigste nettsiden for deg som privatist. På Privatistweb finner du informasjon om betaling for eksamen og fag- og svenneprøver.

PrivatistWeb

Hjelp til å bruke PrivatistWeb. 1. Registrer deg som bruker Hver oppmelding kan inneholde flere fag, og alle fag i en oppmelding må betales under ett. Det er mulig å lage en oppmelding per fag. Du må påse at du ikke velger to eksamener på samme dato. 4. Bekreft oppmelding og betal eksamensavgift.

Privatist – Akershus fylkeskommune

Privatistweb er åpent for oppmelding og betaling i følgende perioder: 1. – 15. september for høsteksamen; 15. januar – 1. februar for våreksamen; Fagkoder/fagnavn. Fagkoder og fagnavn finner du i Privatistweb. Du er selv ansvarlig for at du melder deg opp i riktig fag. Dersom du er i tvil om hvilken fagkode du skal bruke, ta kontakt med

Eksamen: Offshoreutdanning.no

Dersom du ikke har fått et slik brev 14 dager før eksamensperioden starter, må du kontakte Privatistweb. Mer om hvordan bruke Privatistweb. Sjekk privatistweb jevnlig! Datoer og annen informasjon kan endres uten at du får beskjed noe annet sted enn på Privatistweb. Privatistweb kontaktinformasjon. Telefon: 815 70 442 (09.00–12.00)

Oppmelding til privatisteksamen og tverrfaglig eksamen

All oppmelding til privatisteksamen og tverrfaglig eksamen for praksiskandidater og lærlinger skjer via internett på adressen www.privatistweb.no.. Oppmeldingsfrister

Privatist – Eksamen – Kristiansund VGS

Eksamensdato for lokalgitte skriftlige eksamener finner du på vigoiks. Muntlige, muntligpraktisk og praktiske eksamener kan bli fastsatt etter at oppmeldingsfristen er ute. Muntlige, muntligpraktisk og praktiske eksamener kan bli fastsatt etter at oppmeldingsfristen er ute.

Vestfold fylkeskommune – Før eksamen

Oppmelding i Privatistweb. Sjekk at «Min side» på Privatistweb viser at du har betalt. Eksamensavgiften for privatisteksamen fastsettes hvert år av Stortinget i Statsbudsjettet. Priser for eksamen. Gebyret er 1084 kroner per eksamen for. Veiledning til kortbetaling.

Privatisteksamen – Trøndelag fylkeskommune

Informasjon om oppmelding, hvordan finne riktig fag samt datoer, tid og sted for eksamen finner du her.

Oppmelding til eksamen – Privatist – Eksamen – Ålesund VGS

Oppmelding. Gå inn på PrivatistWeb, velg Møre og Romsdal og registrer deg med de personopplysninger som kreves.Alle felt med rød markør må fylles ut. Les nøye opplysningene på weben slik at du forstår konsekvensene av det du gjør.