Er nettstudenter attraktive i jobbmarkedet?

Er nettstudenter attraktive i jobbmarkedet? | Høyskolen

Jeg og mine medstudenter har i mange tilfeller det til felles at vi allerede har vært i arbeidslivet og skaffet oss verdifull erfaring.

NKI Nettstudier – Nytt blogginnlegg: Er nettstudenter like

Nytt blogginnlegg: Er nettstudenter like attraktive ute i jobbmarkedet? Stadig flere velger å studere på nett. Nettstudier gir fleksibilitet til å studere når du vil, hvor du vil og det kan kombineres

UiO-studenter er attraktive på jobbmarkedet – Det

UiO-studenter er attraktive på jobbmarkedet 9 av 10 arbeidsgivere er så godt fornøyd med ansatte de har rekruttert fra Universitetet i Oslo at de kan tenke seg å ansette studenter ved universitetet igjen.

Nettstudier – Får man jobb? – Blogg – NKI Nettstudier

Mange stiller seg spørsmålet om nettstudenter er like attraktive i jobbmarkedet som de studentene som velger å ta utdanning ved en tradisjonell skole. Pensum er det samme enten du studerer på nett, høyskole, universitet eller videregående skole. Det er samme innhold og samme teori.

Content – Norsk

Studentråd for nettstudenter. Valg av studentrepresentanter til Studentråd for nettstudenter foretas i høstsemesteret, etter at den største studentgruppen, som starter i august, er kommet i gang. Nettstudenter på fagskolen kan velge mellom fire forskjellige oppstarter i året, og …

– Det er vanskelig å fange en jobb i en stillingstittel

Han har lang erfaring i å følge utviklingen på jobbmarkedet i media- og kommunikasjonsbransjen og sier den mest etterspurte kompetansen akkurat nå handler om analyse. – Ja, det er helt klart analysekompetanse. Muligheten til både å fange, måle og rapportere data.

Pisk eller gulrot: Hvorfor gjør ikke nettstudenter det de

Vi ønsker i denne artikkelen å dele noen erfaringer fra et utviklingsarbeid av nettbaserte studier i naturfag. Etter undervisning av nettstudenter i flere år, registrerte vi at mange studenter ikke syntes å arbeide så mye med studiene som de burde.

Bedre karriere med Erasmus / Nyheter fra Diku / For media

I Erasmus+ er det en stor økning i midler som betyr at flere får stipend, og kan skaffe seg ferdigheter som øker sjansene deres på arbeidsmarkedet. Attraktive egenskaper i jobbmarkedet. At internasjonal erfaring er en viktig kvalifikasjon som verdsettes av stadig flere arbeidsgivere, kommer tydelig fram i …

Jobb og karriere | NHH

attraktive i jobbmarkedet 88 prosent av NHH-kandidatene er i jobb etter seks måneder og hele 95 prosent opplever stillingen som relevant, viser arbeidsmarkedsundersøkelsen for 2017. Andelen som arbeider innen IT og telekom er stigende.

Fem yrker som sikrer deg jobb i fremtiden – studenttorget.no

Det er veldig viktig at man har god karriereveiledning i videregående og kanskje allerede i ungdomsskolen så studentene blir klar over mulighetene og hva de innebærer. Det er den beste medisinen man kan ta for å lykkes på jobbmarkedet om noen år.

Jobbmarkedet – Ledige stillinger

AF Gruppen er opptatt av høy arbeidsglede og det er viktig at alle ansatte bidrar til et positivt arbeidsmiljø. En viktig forutsetning er at du, som oss, har en kompromissløs holdning til sikkerhet og etikk. Vi søker både deg med utdanningsbakgrunn innen ingeniørfag, og …

Jobbmarkedet | HMSlinks

Innlegg om Jobbmarkedet skrevet av wetalice. Verdensmestre» får ikke jobb «Folk som mener de er flinkere enn andre, får sjeldnere jobb enn andre – selv om de ER flinkest»

Jobbmuligheter – Menn i helse – er du mann nok?

Med fagbrev som helsefagarbeider har du gode muligheter til å få jobb. Sjekk ut kartet vårt – her tar vi tempen på jobbmarkedet! Kartet viser fylkesvis omtrent hvor mange ledige stillinger det er …

De mest/minst attraktive på arbeidsmarkedet | HMSlinks

Verdensmestre» får ikke jobb «Folk som mener de er flinkere enn andre, får sjeldnere jobb enn andre – selv om de ER flinkest» Publisert i teknisk ukeblad: 20.01.2011 kl. 11:59 Vi ønsker oss kolleger med humor «Kolleger som har humor kommer høyt på listen over hva som gjør en arbeidsplass attraktiv.» Publisert i Aftenposten: 13.01.11…