Lærebok i bruk av angst- og sovemedisiner

Lærebok i bruk av angst- og sovemedisiner | Tidsskrift for

Presentasjonen av forfatterne bringer leseren rett inn i problemkomplekset: Jørgen Bramness er psykiater og epidemiolog. Hans utgangspunkt er at benzodiazepiner og z-hypnotika, brukt på riktig måte, er gode og effektive medisiner.

Bokanmeldelse: Lærebok i bruk av angst- og sovemedisiner

Balansert og nyansert framstilling. Presentasjonen av forfatterne bringer leseren rett inn i problemkomplekset: Jørgen Bramness er psykiater og epidemiolog. Anmeldt av Trine Bjørner Hans utgangspunkt er at benzodiazepiner og z-hypnotika, brukt på riktig måte, er gode og effektive medisiner. Tom Vøyvik har mangeårig erfaring med personer som har en problematisk bruk av medisinene.

[PDF]

Lærebok i bruk av angst- og sovemedisiner – tidsskriftet.no

Lærebok i bruk av angst- og sovemedisiner | Tidsskrift for Den norske legeforening Diagnostiske verktøy med skåringsskjema, forskrifter, propilletabeller, ekvipotenstabell og nedtrappingsregimer blir presentert på en oversiktlig måte. Bruk av motiverende intervju som …

Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner

Boken gir en bred fremstilling av forfatternes samlede kunnskap om benzodiazepiner og z-hypnotika. Det er deres opplevelse at mange helsearbeidere ikke kan nok om angst- og sovemedisiner. Boken er skrevet for leger, sykepleiere og farmasøyter og studenter innen disse fagene.

Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner? – YouTube

Click to view on Bing36:49

Mar 03, 2017 · Vøyvik og Bramness ga ut boken Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner 30.01.17. Innspillingen ble gjort hos Nasjonal kompetansetjeneste ROP 01.03.17. Category

Author: Nasjonal kompetansetjeneste ROP

Avhengighet og ansvar. Angst- og sovemedisiner – YouTube

Apr 05, 2018 · Bruk av angst- og sovemedisiner i norge i dag Paneldebatt: Med de tre innlederne og Elisabeth Kjølsrud – leder for Rådet for sykepleieetikk

Hva er rasjonell bruk av angst- og sovemedisin?

I vårt helsevesen er det stor grad av enighet om hva som er rasjonell bruk av de aller fleste legemidler. Så også med angst- og sovemedisiner. En halv million nordmenn får slike medisiner på resept hvert år. Og i de aller, aller fleste tilfellene er dette god og rasjonell bruk som løser et problem for pasienten.

Angst- og sovemedisin: – All bruk er ikke feil bruk

I desember 2017 sendte Sykepleien ut en spørreundersøkelse om erfaringer med og holdninger til administrasjon av angst- og sovemedisiner til 6000 sykepleiere. Vi fikk over 1000 svar. Av disse jobber 26 % i somatisk spesialisthelsetjeneste, 36 % i psykiatrisk spesialisthelsetjeneste og 32 % i kommunehelsetjenesten.

Psykiatri – Universitetsforlaget

Rasjonell bruk av angst- og sovemedisiner. Angst og søvnløshet er veldig vanlige lidelser, og hvert år får rundt 1/2 million nordmenn minst én resept på benzodiazepiner eller z-hypnotika. Rus og avhengighet. Kjøp. Dette er en ny og viktig medisinsk lærebok om rus og avhengighet. Mening og mestring ved psykoselidelser.

Sovemedisiner|Sovemedisin, og – Søvn – helsenett.no

Vanlige årsaker til søvnproblemer er depresjon, angst, sosiale problemer, bruk av alkohol og/eller narkotika, støy, feil temperatur eller andre uheldige betingelser i soverommet, døgnrytmeforstyrrelser, smerter eller annet fysisk ubehag.

Vanedannende sovemedisin – råd om bruk – helsenorge.no

Ved daglig bruk vil kroppen venne seg til legemidlene, og du vil gradvis få mindre effekt av dem. Noen forsøker å øke dosen, men dette hjelper bare til å begynne med. Noen får bivirkninger som angst, uro, søvnproblemer og muskelspenninger ved langvarig bruk.

Dette må du vite om angst- og sovemedisiner | Sykepleien

Alkohol har også rebound-effekter når det brukes mot angst og søvnproblemer, og kan være en årsak til at pasienten går over til benzodiazepiner og z-hypnotika. En ond sirkel av inntatte legemidler og alkohol som i seg selv kan skape angst og søvnproblemer, gir mange tolkningsproblemer både hos pasienten og i helsevesenet.