Opplysning, råd og veiledning

Opplysning, råd og veiledning – www.nav.no

Hva betyr opplysning, råd og veiledning? Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. Hvis du trenger hjelp fra andre offentlige instanser, skal kommunen og NAV-kontoret hjelpe deg med å opprette kontakt slik at du får den hjelpen du trenger.

Opplysning, råd og veiledning – Moss kommune

Opplysning, råd og veiledning er en av kjerneoppgavene i NAV-kontoret. Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Retten til tjenesten er derfor uavhengig av om den som søker råd og veiledning allerede er kommet i en vanskelig situasjon, eller søker eller mottar andre tjenester fra NAV.

Opplysning, råd og veiledning | Helsetilsynet

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV-kontoret som kan bidra til å forebygge at du får sosiale problemer eller løse problemer som er oppstått. Retten er altså ikke avhengig av at du er kommet i en vanskelig situasjon eller allerede har søkt om eller mottar annen hjelp fra NAV.

Opplysning, råd og veiledning | Stavanger kommune

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra Nav som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer.Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet.

Opplysning, råd og veiledning – ORKDAL KOMMUNE

NAV-kontorenes plikt til å gi opplysning, råd og veiledning skal bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. NAV-kontoret har en utvidet plikt til å gi opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde. Hvis NAV-kontoret ikke kan gi råd og veiledning, skal de så langt det er mulig sørge for at andre instanser gjør det.

Opplysning, råd og veiledning – ullensaker.kommune.no

Du har rett til å få opplysning, råd og veiledning fra NAV som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Alle offentlige kontorer har plikt til å veilede om sin egen virksomhet. I tillegg har NAV-kontoret en utvidet plikt til å gi deg opplysninger, råd og veiledning ut over sitt eget fagområde.

Opplysning, råd og veiledning – Fredrikstad kommune

Opplysning, råd og veiledning er en tjeneste i NAV-kontoret med hensikt å løse eksisterende sosiale problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Tjenesten omfatter alt fra enklere veiledning for å kunne håndtere hverdagen, til faglig kvalifiserte råd og oppfølging.

[PDF]

Veileder til sosialtjenesteloven § 17 Hvordan fatte vedtak

familie, ungdom, økonomi, bolig, etnisitet, vold, psykisk helse og rus. § 17. Opplysning, råd og veiledning Kommunen skal gi opplysning, råd og veiledning som kan bidra til å løse eller forebygge sosiale problemer. Kan kommunen ikke selv gi slik hjelp, skal den så vidt mulig sørge for at andre gjør det.

Opplysning, råd og veiledning – Løten kommune

Du kan få opplysning, råd og veiledning om hvordan du kan bedre din situasjon når det gjelder økonomi, bolig og andre sosiale forhold. Du kan får råd om hvordan du skal håndtere gjeld og andre økonomiske problemer. >> Les mer om gjeldsrådgivning her. Krav til den som søker om tjenesten. Du må oppholde deg i Løten kommune.