Diverse Ferje Og Ferjekaia.

Diverse Ferje Og Ferjekaia. – YouTube

Click to view on Bing2:52

Jul 11, 2010 · Her er litt bilder for ferje interresserte eg har tatt alle. Nokon er av dårlig kvalitet andre av litt bedre.

Author: maius95

Vil kjøpe den gamle ferjekaia på Viddal – Møre-Nytt

– Etter denne tid har anlegget stått til forfall, og det vil kome vesentlege kostnader ved sanering av restane av kaianlegget, skriv Sundgot i søknaden. Året er rundt 1960: Rutebåten har gått ein søndag, og folk ruslar på ferjekaia på Viddal.

Eidsdal-Linge sommer 2011 – YouTube

Aug 20, 2011 · Licensed to YouTube by rumblefish, The Orchard Music (on behalf of SKEAN DHU Recordings), and 1 Music Rights Societies Diverse Ferje Og Ferjekaia. – Duration: 2:52. maius95 8,626 views. 2:52.

Opning av Anda ferjekai | Statens vegvesen

Og mange møtte fram, i tillegg til inviterte gjester tok fleire «glopparar» turen til Anda for å feire den nye ferjekaia. – Komplisert. Ferjesambandet Lote-Anda er det tredje største i Sogn og Fjordane, og har hatt ein jamn vekst dei siste åra. I år vil det bli frakta 860.000 køyrety på sambandet, og den gamle kailøysinga var utdatert.

Ny ferjekai på Judaberg | Statens vegvesen

Fredag 6. august skal det markerast at den nye ferjekaia på Judaberg i Finnøy kommune er ferdig og tatt i bruk. Allereie for ein månad sidan, den 2. juli kunne dei første bilane køyre om bord i ferja frå den nye kaia. Fredag er det Rogaland fylkeskommune og fylkesvaraordførar Ellen …

Tåke har stoppa fleire ferjesamband – smp.no/nyheter

Det var kaos på ferjekaia på Hareid og Sulesund etter at tåke stoppa fleire ferjeavgangar fredag morgon. .

Malakoff-kø på ferjesambandet Lote-Anda – NRK Sogn og

Tusenvis strøymde til Nordfjordeid og Malakoff Rockfestival. På strekninga Lote-Anda på E39, har ferjekøen bygga seg opp.

Mange vil beholde ferja over fjorden – smp.no/nyheter

Mange vil beholde ferja over fjorden

SAMFERDSEL: Bilferja «Fannefjord» på veg mot ferjekaia i Molde. Hver tredje spurte i en undersøkelse svarer at de ønsker fortsatt ferje mellom Molde og Vestens, framfor bygging av

Ny ferjekai – Hjørundfjordportalen

Eg skal sjølvsagt ikkje bestemme kvar ferjekaia skal ligge, det er det lokale behov som gjer. Eg har imidlertid teke meg tid til å presentere dei tankar eg og mange av dei fastbuande på Sæbø har om kvar ein kan leggje ferjekaia og dei tilbakemeldingane eg har fått så langt tyder på at det er mange som set pris på dette arbeidet.

Ny ferjekai på Sæbø i 2011 – Hjørundfjordportalen

Til brevet ligg det ved både kart og teikningar. Det ligg også ved to foto av ferjekaia på Tustna. Det er same type ferjekai som er planlagt på Sæbø. Det kan også nemnast at det er planlagt gangveg til ferjekaia langs sjøen frå huset til Elisabet og Normann Dimmen.

GC5A8NX Ferjekaia (Traditional Cache) in Møre og Romsdal

Det skulle bli bru og undersjøisk tunnel. Det blei anleggsstart i 2003 opninga var 23 februar, 2008. Ferja hadde sin siste tur og Eiksundsambandet tok over, det blei bru frå Eiksund til Eika og vidare i tunnelen (7765 m) som er verdens djupaste på 287 muh.

Ferge og Fergesamband | Page 2 | Norsk Skipsfarts Forum

Mar 17, 2018 · Han står i kø på Lote, og seier at berre ein liten andel av bilane som ventar fekk kome med ferja han venta på. – Det er tre felt med kø, og køen står i tillegg eit godt stykke bakover frå ferjekaia, seier Schumann. Han er oppgitt over den lange ventetida, og meiner dette er for dårleg planlegging av Fjord1.

Opna ny ferjekai til 86,5 millionar – NRK Sogn og Fjordane

Etter nesten to år med arbeid var den store dagen endeleg komen. I dag stod vart den nye ferjekaia på E39 ved Anda i Gloppen opna.

Berga ny ferjekai i Liabygda – Sunnmøringen

– Det ville vore krise for sambandet mellom Stranda og Liabygda om ferjekaia i Liabygda stod igjen og ein måtte fortsette med den gamle «røysa» av ei ferje som ein har i dag. Ei ferje som fortvilar både brukarane og dei som driv.

Ferjekaia Sandnessjøen – Sandnessjøen, Nordland – Venue

Find out what’s popular at Ferjekaia Sandnessjøen in real-time and see activity, reviews and ratings!