Hva gjør primærlegen med ryggpasienten?

Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? | Tidsskrift for

12.11.2012: Originalartikkel – «Vond rygg» er en lidelse som fortsatt «rammer flest og koster mest» (1), og en tredel av befolkningen angir å ha hatt vondt i ryggen i løpet av de to siste ukene (2).

(PDF) Hva gjør primærlegen med ryggpasienten?

BACKGROUND In 2001, we undertook a survey among general practitioners in Aust-Agder county to describe how patients with spinal problems were examined and treated by GPs. We have now conducted a

[PDF]

Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? – researchgate.net

ORIGINALARTIKKEL 2388 Tidsskr Nor Legeforen nr. 21, 2012; 132: 2388 90 Originalartikkel Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? 2388 90 Erik L. Werner [email protected] Uni …

Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? | Tidsskrift for

Det store flertallet av ryggpasienter blir behandlet i primærhelsetjenesten med primærlegen som den sentrale aktør. Til tross for den store pasientgruppen og de svære kostnadene, vet vi lite om hvordan norske allmennleger behandler sine ryggpasienter.

[PDF]

Hva gj r prim rlegen med ryggpasienten? – manuellterapi.net

Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? Erik L. Werner [email protected] Eydehavn Legekontor 4810 Eydehavn Even Lærum Camilla Ihlebæk Nasjonalt Ryggnettverk Formidlingsenheten KGR, Ullevål universitetssykehus 0407 Oslo Werner EL, Lærum E, Ihlebæk C. …

SÅ ENKELT KAN DET GJØRES – ASKO Netthandel – Yumpu

Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? – Manuellterapi. manuellterapi.net. Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? – Manuellterapi. ASKO Hällar HI1661 Induktionshäll (58 cm) – Elon. hemexperten.se. ASKO Hällar HI1661 Induktionshäll (58 cm) – Elon.

[PDF]

CV English version – Erik L. WERNER f. 06.09 – Forside

Werner EL, Lærum E, Ihlebæk C. Hva gjør primærlegen med ryggpasienten? (How does the family doctor manage the back pain patient? In Norwegian) Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1800-3 Werner EL, Indahl Aa. Kunnskap, praksis og holdninger til rygglidelser hos leger, fysioterapeuter og kiropraktorer.

Erik Werner – Wikipedia

2002: Hva gjør primærlegen med ryggpasienten?, Tidsskrift for Den norske legeforening 2005 : Beliefs about low back pain in the Norwegian general population: are they related to pain experiences and health professionals? , Spine

Utdannet ved: Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen

Camilla Martha Ihlebæk | Norges miljø- og

Jeg er professor i folkehelsevitenskap, og underviser og veileder studenter på masterstudiet i folkehelsevitenskap. Forskningsinteressene mine er i hovedsak konsentrert omkring subjektive helseplager, arbeidsdeltakelse og sykefravær, arbeidsrettet rehabilitering, og helsefremmende omgivelser og …

Bruk tid på ryggpasienten – Forskning – Dagens Medisin

Han mener denne studien viser at de fleste pasienter med ryggsmerter kan behandles i primærhelsetjenesten, og i mindre glad belaste andrelinjetjenesten enn de gjør i dag. – Men da må vi bruke nok tid sammen med pasienten slik at vi forsikrer oss om at …

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen – PDF

Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen Årsmelding 2012 Årsmeldingen finnes også på Allmennmedisinsk forskningsenhet i Bergen – Årsmelding Årsmelding 2012 Allmennmedisinsk