Studietid uten ytringsfrihet

Mannsforum uten ytringsfrihet. – Home | Facebook

Dec 29, 2016 · Mannsforum uten ytringsfrihet. 12 likes. Mannsforum under lupen. Som tidligere varamedlem i Styret for mannsforum vil det opprettes en side for å få frem

TEMA: Er det ytringsfrihet i arbeidslivet

Grunnloven garanterer ytringsfrihet, men noen mister jobben når de bruker den, andre blir truet til taushet. TEMA: Er det ytringsfrihet i arbeidslivet? | FriFagbevegelse.no JavaScript is disabled in your …

Mannsforum uten ytringsfrihet. – Posts | Facebook

Dec 29, 2016 · Mannsforum uten ytringsfrihet. 12 likes. Mannsforum under lupen. Som tidligere varamedlem i Styret for mannsforum vil det opprettes en side for å få frem

Ytringsfrihet på sosiale medier – larsen.atavist.com

Ytringsfrihet er retten til å ytre seg og til å gi eller motta informasjon, uten innblanding fra myndigheter. Også såkalt negativ ytringsfrihet, som er retten til taushet og retten til å unngå å bli informert om noe man ikke ønsker å vite.

Kim Heger on Twitter: «»Jeg er for ytringsfrihet uten et

Feb 15, 2015 · «Jeg er for ytringsfrihet uten et men», er et tomt uttrykk. Det skal og må komme et «men», og hva som kommer etter «men» er det interessante 11:48 PM – 15 Feb 2015

Menneskerettigheter: YTRINGSFRIHET – YouTube

Feb 22, 2013 · Ytringsfrihet; Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet og denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele

Ytringsfrihet | røysta13

Ytringsfrihet inneholder en rett til å si, mene og uttrykke meningene sine uten å bli straffet for det. Denne friheten blir sett på som en grunnleggende menneskerett. Ytringsfrihet blir regnet som en viktig del av et rettssamfunn. Utvidingen av ytringsfrihet har skjedd sammen med det moderne demokratiet.

Ytringsfrihet og trykkefrihet – LISA BLIKSHAVN

Ytringsfrihet er en menneskerett og står i grunnloven paragraf 100. Alle har ytringsfrihet i Norge, uansett hvilken religion du hører til, alder, kjønn osv. Den går ut på at du har lov til å ytre det du mener både verbalt og skriftlig. Du har lov å mene, skrive og si hva du vil uten at du…

Artikkel 13 – Om ytringsfrihet – YouTube

Jan 30, 2012 · uten hensyn til grenser, enten det skjer muntlig, skriftlig eller på trykk, i kunstnerisk form eller gjennom en hvilken som helst uttrykksmåte barnet måtte velge.

Ytringsfrihet – Jus – VG Nett Debatt – vgd.no

Såvidt jeg kan se, så kan du ikke forlange full ytringsfrihet på et forum av denne type. Akkurat som du kan sende leserbrev til en avis, men du kan ikke forlange at de trykker det. Du kan heller ikke forlange å bli sluppet inn i private hjem for å si din mening der. Det er også et poeng at ytringsfriheten ikke er uten …

Lærerbloggen: Om demokrati og medborgerskap

Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.” Ytringsfriheten er også nedfelt i Norsk Grunnlov, paragraf 100: “Ytringsfrihet bør finne sted.

Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the

Ikke minst kan det være på sin plass med offentlig påtale når det dreier seg om krenkelse av unge mennesker, uten ressurser til å engasjere egen advokat for å forfølge krenkelsene gjennom sivilt erstatningssøksmål.

Ingen røyk uten ild: Debatt, dikt og noveller om

Ingen røyk uten ild: Debatt, dikt og noveller om ytringsfrihet, kunnskap, kjønnsroller, datateknikk, militarisme, oljeindustri og Rafnes (Norwegian Edition) [Sidsel Mørck] on Amazon.com. *FREE* shipping on qualifying offers.

Author: Sidsel Mørck

Ot.prp. nr. 44 (1999-2000) – regjeringen.no

Det er de som skal presentere dem for elevene og eventuelt kritisere dem. De bør også stå for utvelgelsen uten noen forhåndsgodkjennelse av de bøker de skal velge blant. Også i denne sammenheng bør man tenke mer i retning av variasjon og i tillits- og kontraktstermer snarere enn i kontroll- og styringstermer.

YTRINGSFRIHET & DEMOKRATI by Hanne Sandnes on Prezi

YTRINGSFRIHET OG DEMOKRATI YTRINGSFRIHET Å kunne gi utrykk for det en mener, og det en ønsker å si noe om uten at man kan bli straffet for det.