Fysisk aktivitet reduserer depresjon hos slagpasienter

Fysisk aktivitet reduserer depresjon hos slagpasienter

– Fysisk aktivitet kan være en nyttig tilnærming for å forhindre eller redusere depresjon hos slagpasienter, konkluderte forfatterne.   Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

Fysisk aktivitet reduserer depresjon hos slagpasienter

Depresjon hos pasienter som har overlevd et slag er knyttet til økt risiko for nye slag og økt dødelighet. Ill.foto: duncan1890, iStockphoto Slagpasienter med symptomer på depresjon kan få det bedre med regelmessig fysisk aktivitet, viser en ny, systematisk oversikt og metaanalyse.

Fysisk aktivitet reduserer depresjon hos slagpasienter

– Fysisk aktivitet kan være en nyttig tilnærming for å forhindre eller redusere depresjon hos slagpasienter, konkluderte forfatterne. Studien er plukket ut av McMaster-universitetet i Canada som en særlig relevant og pålitelig forskningsartikkel innen psykisk helse-feltet.

[PDF]

Bacheloroppgave Fysisk aktivitet og helserelatert

hos slagpasienter. Physical activity and health-related quality of life in stroke patients. Bachelor i Folkehelse, B1FOA-2011 Fysisk aktivitet reduserer risikoen for hjerneslag, da det kan virke inn positivt på risikofaktorer for hjerneslag (World Health Organization, 2011).

Søk – Fysioterapeuten

Fysisk aktivitet reduserer depresjon hos slagpasienter 23.04.2014 Slagpasienter med symptomer på depresjon kan få det bedre med regelmessig fysisk aktivitet, viser en systematisk oversiktsartikkel.

Mindre depresjon for aktive slagpasienter – Forskning

Treningsprogrammene omfattet funksjonell trening, styrketrening og aerob trening. Jo høyere intensistet i aktiviteten, desto mindre depresjon. Vedvarte ikke over tid Fysisk aktivitet ga færre symptomer på depresjon rett etter at treningsprogrammet var avsluttet, men effekten vedvarte ikke over tid.

Depresjon og mani – Side 23 – PsykNytt – siste nytt for

Depresjon hos ferske mødre kan være alvorlig, og forekommer ofte. En metaanalyse har antydet at 19 prosent av alle kvinner i utviklingsland har opplevd episoder med depresjon i løpet av de tre første månedene etter fødsel. Tidligere forskning har antydet at depresjon hos mødre kan knyttes til atferd som kan bidra til overvekt hos barnet. Eksempler er å slutte å amme tidlig, økt TV-titting og mindre fysisk …

Bacheloroppgave. Fysisk aktivitet og helserelatert

Fysisk aktivitet reduserer risikoen for hjerneslag, da det kan virke inn positivt på risikofaktorer for hjerneslag (World Health Organization, 2011). I denne oppgaven vil det bli tatt utgangspunkt i fysisk aktivitet som behandling etter hjerneslag, og det kommer å legges vekt på livskvalitet.

Depresjon, angst og andre emosjonelle symptomer ved

Depresjon er best beskrevet, og forekommer hos 20 – 40 % av slagpasientene. Andre emosjonelle symptomer er angst (20 – 30 %), emosjonell instabilitet (10 – 25 %), krisereaksjon (20 %) og nedsatt initiativ samt generell tretthet (fatigue) (50 – 70 %).

[PDF]

FYSISK AKTIVITET OG PSYKISK HELSE – helsedirektoratet.no

Fysisk aktivitet bedrer humøret, gir energi, reduserer stress og bedrer forholdet til egen kropp. Fysisk aktivitet kan forebygge utvikling av enkelte psykiske lidelser, og kan brukes i behandling av psykiske lidelser, enten alene

Fysisk aktivitet for pasienter med depresjon. – PDF

Forskning viser at mennesker som er i god fysisk form tåler bedre stressreaksjoner og kommer fortere tilbake til normaltilstand. For eksempel vil hjerterytmen etter en belastning komme fortere tilbake til hvilepuls (Dishman og Jackson 2000). Regelmessig fysisk aktivitet reduserer faren for depresjon og demenssykdommer (Moe og Martinsen 2011:77).

Fysisk aktivitet og psykiske lidelser – Trening.no

En studie av 40 401 forsøkspersoner viser at fysisk aktivitet reduserer symptomer på depresjon. Flere tidligere studier har foreslått at fysisk aktivitet har en antidepressiv og angstreduserende effekt.

Fysisk aktivitet og depresjon hos eldre – PDF Free Download

Sammenhengen mellom depresjon og fysisk aktivitet i denne studien var ikke signifikant. Langsiktig effekt av fysisk aktivitet på depresjon er element som bør undersøkes mer i forhold til randomisert kontrollerende studier.

Styrketrening mot depresjon – NHI.no

Fysisk aktivitet kan bremse nedgangen i nyrefunksjonen hos pasienter med nyresykdom.

Fysisk aktive barn er mindre deprimerte – adressa.no

 ·

Hun understreker at de undersøker symptomer på depresjon, ikke depresjon som en diagnose fordi det er relativt sjelden hos barn. Aktivitet er sosialt Tonje Zahl regner med at det er flere grunner til at fysisk aktivitet er godt for den mentale helsen.