Regional konferanse 2018 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse

Regional konferanse 2018 Samarbeidskompetanse og

Regional konferanse 2018 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse. Regional konferanse 2018 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse. Dato: 30. januar – 31. januar Stad: SAS Radisson Royal Garden, Trondheim Ansvarleg: Regionalt nettverk for samarbeidskompetanse og medbestemmelse – Midt Norge

[PDF]

Samarbeidskompetanse og medbestemmelse – …

Samarbeidskompetanse og medbestemmelse Anne Inga Hilsen, Fafo Regional konferanse 2018. Omstilling

Samarbeidskompetanse og medbestemmelse – regjeringen.no

Dette temahefte er laget av en arbeidsgruppe, bestående av representanter fra FAD og hovedsammenslutningene LO Stat, YS Stat, Akademikerne og Unio i forbindelse med prosjektet ”Samarbeidskompetanse og medbestemmelse”.

[PDF]

Samarbeidskompetanse og medbestemmelse – regjeringen.no

3 Samarbeidskompetanse og medbestemmelse i praksis På samlingene spurte vi deltagerne om synspunkt på spørsmål relatert til samarbeid og medbestemmelse. Heftet gir ingen fasit-svar på spørsmålene, men utdrag av svarene som ble gitt kan gi oss god indikasjon på hva vi bør legge vekt på i …

Statens personalhåndbok 2018 – 8 Medbestemmelse

1. januar 2018 ble likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering opphevet, og erstattet av lov om likestilling og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven) av 16.06.2017.

[PDF]

Evaluering av bruk av midler avsatt i hovedtariffoppgjøret

utviklingstiltak for ledelsen og de tillitsvalgte i samarbeidskompetanse og medbestemmelse, med utgangspunkt i Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Til å forvalte de avsatte midlene nedsatte partene, Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) og hovedsammenslutningene, en …

YS Stats omstillingskonferanse 2018 | #jegerstatsansatt

 ·

YS Stat har igjen samlet dyktige og interessante foredragsholdere, og inviterer tillitsvalgte, medlemmer og representanter fra arbeidsgiverne til konferanse om omstilling og medbestemmelse i …

Bli med på tillitsvalgtkonferansen 11.oktober 2018! | HK

Vi gjentar suksessen fra i fjor og arrangerer nok en gang konferanse for HK-tillitsvalgte i Oslo og Akershus. Her får du faglig påfyll og du blir kjent med andre tillitsvalgte.

Fylkesmannen i Troms – Medbestemmelse og

Fylkesmannen i Troms søkte om tariffavsatte kompetansemidler for å utvikle samarbeidskompetanse og medbestemmelse med mål om å fornye og oppdatere lønnspolitikken og forenkle samhandling mellom arbeidsgiver og ansattes organisasjoner.

Nordmøre og Romsdal politidistrikt Offentlig journal

44 2015/ I Fra: Fylkesmann i Sør-Trøndelag Sak: «Samarbeidskompetanse og medbestemmelse» – program og påmeldingsinformasjon til regional konferanse for Midt-Norge «Samarbeidskompetanse og medbestemmelse» – program og påmeldingsinformasjon til regional konferanse for Midt-Norge / I Fra: Helse og omsorgsdepartemenet Sak: Høring om

Medbestemmelse – Nordland fylkeskommune – nfk.no

Medbestemmelse utøves på mange plan i Nordland fylkeskommune, både individuelt og gjennom organisasjonene, både formelt og uformelt. Når medbestemmelse og samarbeid fungerer godt på arbeidsplassen, er dette ordninger som arbeidgiver og arbeidsmiljøet drar stor nytte av.