Sentralstyret og landsstyret i Venstre

Sentralstyret og landsstyret i Venstre – Venstre

Landsstyret i Venstre. Venstres landsstyre er sammensatt av sentralstyret (inkl. varamedlemmer), fylkeslederne, fire landsmøtevalgte landsstyremedlemmer. I tillegg er det fire representater fra Venstres sideorganisasjoner: ett medlem valgt av Norges Venstrekvinnelag, ett medlem valgt av Norges Liberale Studentforbund og to medlemmer valgt av Norges Unge Venstre.

Fylkesledere i Venstre – Venstre

Bli medlem. Venstres grunnlag er aktive, frivillige medlemmer. Bli med i kampen for et grønnere, rausere og mer liberalt samfunn.

Menneskene | Unge Venstre

 ·

Sentralstyret består av leder av Unge Venstre, to nestledere, internasjonal leder og fem sentralstyremedlemmer. Sentralstyret har ansvar for driften og ledelsen av Unge Venstre mellom landsstyremøtene. Sentralstyret har møte ca. hver sjette uke.

Sentralstyret – FRI – Foreningen for kjønns- og

Sentralstyret i FRI velges av landsmøtet, og er FRI sitt sentrale utøvende organ. Sentralstyret skal følge opp vedtak fra landsmøtet og landsstyret og holdes orientert om den daglige driften.

Venstre – Wikipedia

Sentralstyret ligger igjen under landsstyret, og består av leder, nestledere, fire styremedlemmer (samtlige valgt av landsmøtet), ett medlem fra Unge Venstre, og ett medlem fra Norges Venstrekvinnelag.

Foreslås som nytt fast medlem i sentralstyret – an.no

Landsstyret består i tillegg av fylkeslederne og fire representanter fra Venstres sideorganisasjoner. Partiledelsen og medlemmer av sentralstyret og landsstyret velges på Venstres landsmøte som holdes på Gardermoen 13.–15. april.

Toppmøte på Grandes kontor før Venstre tar

Alternativet til regjeringsdeltakelse er en ny samarbeidsavtale eller en friere opposisjonsrolle, som den Venstre har inntatt etter valget. Drøftingene både i sentralstyret og landsstyret …

Anda innstilt på tredje – Malviknytt

Torgeir Anda (63) er leder i Trøndelag Venstre. Sitter i formannskap og kommunestyret i Malvik fra 2015. Han er andre varamedlem til Stortinget for Sør-Trøndelag. Er direktevalg til landsstyret i Venstre, vararepresentant til sentralstyret og medlem av programkomiteen for prinsipprogrammet.

Venstre-topp: Partiet har manglet verktøy for å stoppe

 ·

JESSHEIM (VG) Statssekretær Rebekka Borsch (41) i Kunnskapsdepartementet fikk flertall i Venstre for at de som trakasserer i partiet skal miste tillitsverv og ikke få delta på møter.

Lange drøftinger om regjeringsmakt i Venstres sentralstyre

Høyre og Frp skal etter det NTB erfarer ha tilbudt Venstre tre statsråder, med en klar forståelse av at Venstre kan komme til å kreve fire plasser rundt kongens bord. Vurdere alternativer. Drøftingene både i sentralstyret og landsstyret skjer bak lukkede dører.