– Vi må få en bedre IKT-opplæring i norsk skole

Vi må få en bedre IKT-opplæring i norsk skole – Tek.no

Vi må derfor tenke nytt og annerledes for å kunne tilrettelegge for en grundig og kvalitetsbevisst opplæring i norsk videregående skole. Det vil si at fokuset i myndighetenes satsing på IKT i mye større grad må omfatte IKT som et eget fagfelt.

Vi må få en bedre IKT-opplæring i norsk skole – Tek.no

– Vi må få en bedre IKT-opplæring i norsk skole. Norsk skole og opplæring må endres, skriver lektor Oddvar A. Kjelseth. Kommentarer (18) Oddvar A. Kjelseth 3. feb. 2014 – 05:30 Vi aner ikke hvorfor. Dette betyr at brettbare mobiler snart kommer for fullt

Skoleforskernes 12 råd til en bedre skole – forskning.no

Flere av forskerne i artikkelserien understreker at norsk skole er god. Samtidig mener de at det er en rekke ting som kan gjøres for at den gode norske skolen skal bli enda bedre. Her er de 12 tiltakene de mener kan bidra til å løfte norsk skole:

Sånn får vi god skole, mener skoleforskeren – forskning.no

– Det er også en tendens til at elevene får best læringsutbytte på skoler der det sosiale og faglige fellesskapet står sterkt. – Sterk vektlegging av individualisert læring, det vi i norsk skole de siste årene ofte har snakket om som «ansvar for egen læring», ser ikke ut til å gi det beste utbyttet for elevene.

(PDF) Hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i praksis.

 ·

Bedre Skole nr. 1 2015. 24. kvalitativ di erensiering. men hvordan gjør vi det? er en praksisnær, realistisk og mulighetsorientert bok. hvorfor vi har et slikt prinsipp i norsk skole og

Først må vi få bedre lærere – Aftenposten

 ·

Først må vi få bedre lærere. Man får ikke en bedre skole og bedre læring ved å øke tallet på lærere.

Hvordan gjør vi det? Tilpasset opplæring i praksis – PDF

På Eidsvåg skole ser vi det derfor som viktig at opplæringen av digitale ferdigheter følger en systematisk plan fra 1. til Detaljer Kompetansemål i Norsk etter 7.årstrinn, målmeny og vurderingsskjema, VØLK.

Trenger vi en digital skole? – IKT-Norge

Vi må forberede ungene på den verden de skal være en del av og vi må utnytte teknologimulighetene til å skape bedre læring for alle. Dette er altså ikke et spørsmål om enten eller. Dette er et spørsmål om skoleutvikling og teknologi må ha en sentral plass i dagens og fremtidens skole.

Hvis man ønsker at norsk skole skal bli bedre, må lærerne

 ·

Ingen tror for alvor at mer byråkratisering fører til en bedre skole. Men det er som med været – alle snakker om det, men ingen gjør noe med det. En juleferie satt jeg og skrev 263 begrunnelser for karakterene i fagene mine.

Tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage og skole

– Det spesialpedagogiske tilbudet må bli bedre. Vi vil løfte innsatsen for å få et mer helhetlig system der barn og unge med særskilte behov får god utvikling og læring i et inkluderende fellesskap. Jeg er enig med Nordahl-rapporten i at for mye av den spesialpedagogiske kompetansen sitter …

Økt kvalitet i norsk skole – VG

 ·

Men ett av de spørsmål utvalget må stille seg, er bl.a. hvordan vi kan bedre forholdet mellom ressursinnsats og resultater i norsk skole. Hvordan kan det ha seg at vi er blant dem som satser