Førsteamanuensis i nordisk språk med vekt på norsk som andrespråk (143279)

Førsteamanuensis i litteraturformidling og

Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og

Førsteamanuensis i nordisk språk med vekt på norsk som

 ·

Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier), nordisk språk (inkludert norsk som andrespråk) og retorikk og

Forskning – Nordisk språk – Institutt for språk og

Empirisk arbeider vi primært med moderne norsk, samt norsk og nordisk dialektsyntaks, men også t.d. med norrønt og amerikanorsk. Svært ofte er perspektivet norsk samanlikna med andre språk, og vi arbeider mykje med grammatisk språkkontakt og språkblanding, samt andrespråksgrammatikk.

Førsteamanuensis i nordisk språk – Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo – Førsteamanuensis i nordisk språk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no – startsiden for jobb og karriere. Universitetet i Oslo – Førsteamanuensis i nordisk språk. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no – startsiden for jobb og karriere.

Førsteamanuensis I Nordisk Litteratur, Med Særlig Vekt På

Førsteamanuensis I Nordisk Litteratur, Med Særlig Vekt På

Førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap – Universitetet

Våre fagområder omfatter lingvistikk, nordisk litteratur, nordisk språk, keltiske studier, norrøn filologi og middelalderstudier, retorikk og språklig kommunikasjon, norsk for internasjonale studenter og norsk som andrespråk Les mer om Universitetet i Oslo, Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Førsteamanuensis i lingvistikk med fokus på eksperimentell

Instituttets vitenskapelig ansatte arbeider med forskning, undervisning og formidling innen fagområder som omfatter allmenn lingvistikk, nordiske språk (nordisk språkvitenskap og norsk som andrespråk), flerspråklighet, middelalderstudier (norrøn filologi og keltisk), nordisk litteratur (inkludert litteraturformidling og Ibsen-studier) og

[PDF]

skal ha forskningsmessig og undervisningsmessig erfaring

FØRSTEAMANUENSIS I NORDISK SPRÅK MED VEKT PÅ NORSK SOM ANDRESPRÅK En stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i nordisk språk med vekt på norsk som andrespråk er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo. ILN er ett av sju institutter ved Det humanistiske fakultet (HF).

[PDF]

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

nordisk litteratur, nordisk språk, keltiske studier, norrøn filologi og middelalderstudier, retorikk og språklig kommunikasjon, norsk for internasjonale studenter og norsk som andrespråk. Institutt for lingvistiske og nordiske studier Førsteamanuensis innen nordisk litteratur

Førsteamanuensisstilling I Nordisk Språkvitskap

Den som vert tilsett, må ha eit forskingstyngdepunkt i tekstforsking, med klart fokus på norsk, norsk som andrespråk eller eit anna nordisk språk. Den som vert tilsett, skal bidra til styrking av tekstforskinga i forskargruppa i nordisk språk.

Den femte forskningskonferansen om norsk som andrespråk

Dette vil eg gjera ved å sjå nærare på to punkt i avhandlinga: 1) Relevansen av andrespråksforskinga for utforsking av språk som står typologisk sett langt frå norsk, med vietnamesisk som døme.

Universitetet i Oslo – Open job position: Førsteamanuensis

Førsteamanuensis i flerspråklighet med vekt på andrespråkstilegnelse. Jobbnorge ID: 153243. Om stillingen. En fast stilling som førsteamanuensis (SKO 1011) i flerspråklighet med vekt på andrespråkstilegnelse er ledig ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier (ILN), Universitetet i Oslo.

Nordisk litteratur (Product list) [Novus AS]

Boka vil interessere alle som har interesse for norsk folke-tradisjon, og den vil være særlig nyttig for studenter og lærere i norsk, livssynsfag, litteraturvitenskap og folkloristikk.Gudleiv Bø, f. 1939, er professor i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo.

Referat fra nasjonalt fagrådsmøte i norsk som andrespråk – PDF

I forbindelse med lektorprogrammet, har man utviklet et frivillig valgemne på 10 studiepoeng i norsk som andrespråk. Avdelingen jobber også med å styrke det flerkulturelle perspektivet i lærerutdanningene.

Studieplan for Masterstudium i norsk i skolen, deltid (120

1) Bachelor eller tilsvarende utdanning på minimum 180 studiepoeng, og inkludert eller i tillegg en fordypning på minimum 80 studiepoeng i norsk/nordisk språk og litteratur, norskdidaktikk eller norsk som andrespråk. eller