Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og

Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll Kompetanseteamet mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll Kompetanseteamet er et nasjonalt tverretatlig fagteam som bistår hjelpeapparatet i konkrete saker som omhandler tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller andre former for æresrelatert vold.

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll

Tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll Artikkel | Sist oppdatert: 28.06.2017 | Justis- og beredskapsdepartementet Det er viktig å forebygge at barn og unge i Norge utsettes for tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ sosial .

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og

Videre har IMDi ansvaret for å koordinere arbeidet med handlingsplanen mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Koordineringen skjer i samarbeid med Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) og Helsedirektoratet.

[PDF]

Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og negativ

kjønnslemlestelse og negativ sosial kontroll Katarina Sirris Karantonis og Farrah Ghazanfar Kompetanseteamet 16.11.2018. 1. Kompetanseteamet 2. Definisjoner og lovverk 3. Fenomenforståelse _ungdom/Botilbud_tvangsekteskap_og_aeresrelatert_vold/ Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og

Slik innledes Retten til å bestemme over eget liv: handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (2017-2020)» I Norge er jenter med innvandrerbakgrunn den gruppen man har mest kjennskap til at utsettes for negativ sosial kontroll, men dette er et fenomen som også rammer gutter, samt voksne kvinner og menn.

Negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse, tvangsekteskap

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og æresrelatert vold – en veileder til barnevernstjenesten . Rett til å bestemme over eget liv. For deg som møter unge utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse i ditt arbeid.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting kan true eit menneske sitt liv eller helse. Meldeplikta og avvergingsplikta kan dermed vere utløyst. Om personen er under 18 år skal barneverntenesta kontaktast.

Aftenposten mener: Fornuftig handlingsplan mot negativ

 ·

«Vi skal ikke skamme oss når andre gjør oss vondt», sa Sofia Nesrine Srour under lanseringen av Regjeringens nye handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Nesten 20 år etter den første handlingsplanen mot tvangsekteskap, hever en ny generasjon unge med innvandrerbakgrunn stemmen i den offentlige debatten.

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og

Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Helse- og omsorgstjenesten skal forebygge og tilby hjelp til de som står i fare for å bli, blir eller har blitt utsatt for negativ sosial kontroll.

Tvangsekteskap, kjønnslemlesting og streng sosial kontroll

Her kan du også få hjelp og informasjon. Kompetanseteam mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting (bufdir.no) Negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting (imdi.no) Røde Kors-telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlesting (rodekors.no) Spørjeside om tvangsekteskap (ung.no) Spørjeside om kjønnslemlesting (ung.no)

«Retten til å bestemme over eget liv» Negativ sosial

Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS), region Midt-Norge, Bufetat region Midt-Norge, UDI region Midt-Norge, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Trøndelag, IMDi region Midt-Norge og Trøndelag Politidistrikt inviterer til konferanse.