NAV, flytting og AAP

Arbeidsavklaringspenger (AAP) – www.nav.no

Utbetaling og meldekort. For å få utbetalt AAP må du sende meldekort hver 14. dag. NAV bruker meldekortet til å følge deg opp, og til å beregne utbetalingen. Les mer om hvordan du fyller ut meldekort når du har AAP. AAP beregnes og utbetales på bakgrunn av de opplysningene du gir på meldekortet.

NAV, flytting og AAP – Juss – Diskusjon.no

NAV, flytting og AAP – posted in Juss: Jeg går på AAP og skal flytte. Dette er noe saksbehandler har vært kjent med en god stund. Nå er jeg under et tiltak her jeg bor. Når jeg sier til saksbehandler at jeg kommer til å flytte før jul, sier vedkommende at det vil være brudd på …

Arbeidsavklaringspenger (AAP) ved flytting til – nav.no

For å kunne ta med seg AAP, er det et vilkår at det er mulig for deg å gjennomføre arbeidsrettede tiltak og/eller behandling i landet du skal flytte til. Beholder jeg medlemskapet i folketrygden? Hvis du flytter til et annet land, beholder du som hovedregel ikke medlemskapet i folketrygden .

AAP og flytting – Forbruker, jus og økonomi – Kvinneguiden

Sep 20, 2013 · Ihvertfall er det startlønnen via NAV sosial (kommunalt vedtak) som kan gi dette og ikke på grunnlag av AAP alene.(statlig ytelse) Anonymous poster hash: 6c9e0176 På den tiden måtte jeg ta med kontoutskriften min, og utbetalingsblanket fra trygdekontoroet ned til et kontor som forvaltet disse lånene,og ut i fra dette med det regnet hvor mye jeg fikk.

Nav- aap- flytting – Anonymforum – Skravle – Foreldreforum

Jeg går på aap fra nav. Driver med studier nå, og er ferdig i juni. Etter studiene så har jeg avtale med nav om å få arbeidsavklaringspenger i 6 mnd og jobbe på en praksisplass. Men når jeg er ferdig med studiene har jeg veldig lyst til å flytte til et annet sted, det er i samme fylket som jeg bor nå, men i en annen kommune.

Nei til kortere tid på AAP og krav om flytting

Departementet mener at en reduksjon i varigheten gir et signal til både NAV og stønadsmottakeren «om at en må ha et fokus på å finne hensiktsmessige tiltak for å nå målet om å komme i eller tilbake til arbeid.

Aap og flytte. erfaringer? – Forbruker, jus og økonomi

Jeg vet om en som mistet aap når h*n flyttet og måtte søke på nytt igjen og gikk 1 måned uten å få noe mer enn nødpenger. jeg kan ikke risikere det da jeg må ha nok til husleie og mat. den ene gangen jeg vurderte å flytte så sa nav at jeg måtte snakke med det andre nav kontoret i det andre fylke, mens de sendte meg tilbake til det nåværende nav kontoret for å få svar på spørsmål.. jeg blir bare sendt fram …

Arbeidsavklaringspenger – flytte til Sverige – ME-forum

Nov 03, 2011 · Tøys og tull fra NAV-kontoret. Dersom du ønsker å melde flytting til Sverige skal saken din sendes NAV Internasjonalt for eksportvurdering. Siden Sverige er et EØS-land er dette forholdsvis kurant å få innvilget. Dersom du ikke melder fra om flytting, derimot, kan ytelsene dine stanses. Det er imidlertid ikke alltid en fordel å eksportere AAP.

AAP Lengre opphold i Utlandet Nov 09, 2015
Til Krikkert – Stopp i AAP Mar 06, 2015
Utenlandsopphold på AAP Dec 08, 2010

See more results

Arbeidsavklaringspenger (AAP) – Spør om rettigheter

Hvis du som student har behov for aktiv behandling for å gjenoppta studier, og du ikke har rett på stipend under sykdom fra Lånekassen. Før Nav kan avgjøre søknaden din om AAP må arbeidsevnen din vurderes. Etter at denne vurderingen er gjennomført fatter Nav et vedtak som sier noe om i hvilken grad arbeidsevnen din er nedsatt.

Har AAP, men bytter kommune. Hva skjer med saken min?

SVAR: Hei, og takk for spørsmål. Du trenger naturligvis ikke søke på nytt, når du har innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) gjelder den selv om du bytter kontortilhørighet. Det er din folkeregistrer