Foreslår å fjerne kommunale skattekontor

Skatteetaten foreslår å fjerne 54 av 107 skattekontorer

JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor’s web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content

Skatteetaten foreslår å fjerne 54 av 107 skattekontorer

Skatteetaten leverer i dag forslag til ny kontorstruktur til Finansdepartementet. Det foreslås færre og større enheter hvor dagens 107 kontorer slås sammen til 53.

Skatteetaten vil halvere antallet skattekontor – Aftenposten

 ·

Skatteetaten vil halvere antallet skattekontor. Det kan bli lengre reisevei for å snakke med skattefuten. Etaten foreslår selv å redusere antall kontorer fra dagens 107 til 53.

Foreslår å fjerne nær 200 øremerkete tilskudd | kommunal

Foreslår å fjerne nær 200 øremerkete tilskudd Politikk. En ekspertgruppe er svært overrasket over omfanget av øremerkete tilskudd til kommunene, og anbefaler å fjerne de aller fleste.

Bergensavisen – Foreslår å fjerne husleien for kommunale

Kulturbyråd Julie Andersland (V) vil fjerne husleien for kommunale kulturlokaler. Kommunen vil ta regningen på 1,7 milllioner kroner selv.

Foreslår å sende flere bergensere på sosialstøtte – NRK

Byrådet i Bergen foreslår å fjerne den kommunale bostøtten for å spare 15 millioner kroner.

[PDF]

Overordnet organisering av Skatteetaten

av organiseringen med sikte på å iverksette ny struktur 1.1.2019. Det blir viktig med gode forberedelser for å få en overgang som opprettholder stabil og sikker produksjon. informasjonsforvaltning, Skatteetaten foreslår en organisasjonsmodell med landsdekkende resultatenheter med …

[PDF]

NEDLEGGELSE: Nedleggelse av Lillesand By- og

Dersom frivillige ønsker å overta driften av by- og sjøfartsmuseet i Lillesand så skal de ifølge kommu-neadministrasjonens forslag få lov til det, men rådmannen kan ikke forsvare å bruke kommunale kro-ner på driften. I analysen vises det til at besøks-tallet i 2013 …

Foreslår å bøtelegge taggeofre – Aftenposten

 ·

Kommunen holder derfor nå på å utarbeide en ny slagplan for å gjøre noe med problemet. Et av forslagene er å påby alle huseiere, private så vel som kommunale, å fjerne tagging fra egne husvegger.

[PDF]

21 Ja til fritt lokalt skatteøre – venstre.no

15 muligheten til å innføre et fritt skattøre. Den lokale friheten til å disponere sin egen 16 inntekt blir kraftig redusert. Dagens system legger alt for mye vekt på kommunale 17 rammetilskudd, statlige pålegg og forordninger. Noe som igjen reduserer lokale 18 myndigheters muligheter til fritt å velge hvordan de vil styre sin egen kommune.

Utvalg foreslår at kommuner kan ta ut utbytte fra

Utvalgets flertall foreslår blant annet endring i ansvar og myndighet når det gjelder sikkerhet og fremkommelighet i farvannet. Det foreslås at ansvar og myndighet som hovedregel legges til staten, mens kommunene har myndighet i havneområdet. Som en konsekvens av forslaget er det foreslått å fjerne den kommunale anløpsavgiften.