Personellsikkerhetsansvarlig

Personellsikkerhetsansvarlig – Politiets IKT-tjenester

Politiet er inne i en fase med omfattende digitalisering og omstilling hvor informasjonsteknologi spiller en sentral rolle. Politiets IKT-tjenester (PIT) skal være et selvstendig ressurssenter innen informasjonssikkerhet i politiet for å bidra til å beskytte og opprettholde Politietatens operative kapasitet.

[PDF]

Styresak

personellsikkerhetsansvarlig. Det er administrerende direktør ved Ahus som er ansvarlig for å autorisere personell for tilgang til sikkerhetsgradert informasjon, jf. Personellsikkerhetsforskriften § 5-1. Gjennom denne instruksen delegerer administrerende direktør autorisasjonsansvaret til sikkerhetsleder.

Personellsikkerhetsansvarlig – Politiets IKT-tjenester

Politiets IKT-tjenester skal bidra til å digitalisere og modernisere norsk politi. Vi er totalleverandør av IKT til politiet, og det er vår oppgave å sikre stabile og fremtidsrettede IKT-løsninger som styrker politiets arbeid med å forebygge og bekjempe kriminalitet.

RHF og HF omfattes av sikkerhetsloven – PDF – docplayer.me

Rutine for informasjonshåndtering Ivaretas gjerne av arkivansvarlig, evt. andre som skal ivareta manuelle journalrutiner og oppbevaring av graderte dokumenter Personellsikkerhetsansvarlig Spørsmål knyttet til sikkerhetsklarering og autorisasjon av personell.

Politiets IKT-tjenester – Open job position

Published 09 Jul 2018 11:54:48 – Deadline: 12.08.2018 Politiets IKT-tjenester 0369 OSLO Politiets IKT-tjenester skal bidra til å digitalisere og modernisere norsk politi.

Minoritet i Forsvaret – milforum.net

May 12, 2016 · Velkommen til Milforum – det militære diskusjonsforumet! For å få tilgang til alt innholdet, samt det å kunne skrive, må du registrere et brukernavn. Og er det noe vi setter pris på her på Milforum, så er det skriftlige bidrag i diskusjonene.