Hvordan er synet på homofili i Norge? spørsmål!

Hvordan er synet på homofili i Norge? spørsmål! – Skole og

Hei! Jeg skal skrive en oppgave i sosiologi&sosialantropologi om «Hvordan er synet på homofili i Norge?» Til denne oppgaven skal jeg også intervjue personer (ikke homofile), og bruke svarene i …

Hva sier Bibelen om homofili? | Bibelske spørsmål

Bibelen kommer ikke direkte inn på det biologiske i forbindelse med homoseksuelle følelser, men den forteller at vi alle er født med en tilbøyelighet til å handle i strid med Guds lover. (Romerne 7:21–25) Bibelen fokuserer ikke på årsaken til homoseksuelle følelser, men det den gjør, er …

Hvordan har holdningene til homofili endret seg i Norge de

Spørsmål. Hvordan har holdningene til homofili forandret seg i Norge i løpet av de siste 50 årene? Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss.

Hvordan har holdningene til homofili endret seg i Norge de

Hvordan har holdningene til homofili forandret seg i Norge i løpet av de siste 50 årene? Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid. Holdningene til homofili har endret seg mye de siste 50 årene. I korte trekk, ble

Er homofili galt? | De unge spør – jw.org

Er homofili galt? Er homofili galt? «Da jeg vokste opp, var noe av det vanskeligste jeg måtte takle, det at jeg følte meg tiltrukket av andre av samme kjønn. Jeg trodde at det bare var en fase, men disse følelsene plager meg fortsatt.» – David, 23 år. Hvordan ser Gud egentlig på homofili?

Dette mener innvandrerungdom om homofili og likestilling

 ·

Det er et problem at selv blant innvandrerungdom som er født i Norge, mener en fjerdedel at homofili ikke er akseptabelt, sier Horgen Friberg. viser at endringene er på vei – og at det er tydelig hvordan verdier endrer seg raskere enn familiebånd og – forpliktelser, sier Horgen Friberg.

Dette mener de religiøse organisasjonene om homofili

– Nei, homofili er ingen synd, men det vil følge av troen på at den riktige rammen om seksuelt samliv er ekteskapet, at homoseksuelt samliv er det.

Er det mulig å elske Norge og Koranen samtidig?: Mange

 ·

Da er det annerledes med konservative og bokstavtro muslimer – også her i Norge. Det er ikke lenge siden Islamsk Råd ikke klarte å svare på om det bør være dødsstraff for homofili.

Homofili – Wikipedia

Homofili (fra gresk homos, «samme» og filos «venn», dvs. elske den samme, og da i forstand en av samme kjønn) er en seksuell orientering karakterisert av romantisk og/eller seksuell tiltrekning til personer av ens eget kjønn.

Ordets opprinnelse  ·

p3.no » Når ble det “galt” å være homo?

Det er kun drøyt 30 år siden homofili ble omtalt som en sykdom. Før 1993 var det sterk motstand mot homofilt ekteskap, mens det ti år etter er et flertall som støtter det. Det er likevel god grunn til å stille spørsmål om dagens syn på homoseksualitet er så mye bedre enn tidligere.

Å være homofil i Norge – Homo BergenHomo Bergen

Mange bruker perioden i tenårene til å finne ut av sin seksuelle identitet og hvordan de skal forholde seg til den. For noen er det hele veldig lett, mens for andre er det veldig vanskelig. Man skal ikke så langt tilbake i tid før man finner eksempler på at homofili ikke var akseptert i det norske samfunnet heller.

homofili – Store medisinske leksikon

Det er vanlig å betegne kvinnelige homofile som lesbiske, men det er egentlig ikke forskjell på det å være lesbisk og det å være homofil. Homofili kommer av de greske ordene homo, som kan bety «menneske» eller «lik, ens», og philia, som betyr «kjærlighet». Begrepet er vanlig å bruke i Norge.

Da homofile måtte skjule seg – Aftenposten

 ·

Kontrasten er enorm til dagens homoparader, partnerskap og åpenlyse kjærlighet mellom personer av samme kjønn:Homofile menn, rolig og diskret sammen på landsbygda i Norge på 1920-tallet. Uten konflikter med naboer og bygdefolk, tilsynelatende skånet for sjikane og utfrysing, snarere hviskende akseptert i små, gjennomsiktige grendemiljøer.

Hvordan forholder vi oss til homofili? – fornsed.religioner.no

Hvordan ser vi på homofili og bifili? Er likekjønnet tiltrekning og kjærlighet noe man kan leve ut i vårt fellesskap?