Salg, servering og skjenking

Sandefjord – Salg, servering og skjenking

Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklagerlig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen, lov om forbud mot diskriminierng på grunnlag av etnisitet, religion mv.

Salg, servering og skjenking – Skatt og næring – Oslo kommune

Salg, servering og skjenking. Skriv ut English. Søke bevilling eller gjøre endringer. Søk eller endre serverings-, salgs, eller skjenkebevilling. Etablerer- og kunnskapsprøvene. Påmelding, betaling, pensum. Regler for salg og skjenking. Lover og forskrifter. Omsetningsoppgave og bevillingsgebyr.

Servering, skjenking og salg – siljan.kommune.no

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted.

Skien kommune – Skjenking, servering og salg

Kravet til serveringsbevilling gjelder både for utendørs og innendørs servering, og også for selvbetjeningsservering. Dere trenger ikke å ha sitteplasser for å bli regnet som et serveringssted, og et gatekjøkken som serverer mat gjennom en luke i veggen, vil være et serveringssted.

Ringerike kommune – Salg, servering og skjenkebevilling

Salg, servering og skjenkebevilling Dersom du skal servere mat, selge eller skjenke alkohol må du søke om bevilling til dette før du starter opp. Hvem må ha bevilling? Alle som driver et serveringssted må ha serveringsbevilling, dersom du i tillegg serverer alkohol må du også ha skjenkebevilling.

Etablererprøven – Etablerer- og kunnskapsprøvene – Oslo

Tilbud og tjenester – Døgnåpne vakttjenester – Skole og utdanning – Barnehage – Helse og omsorg – Natur, kultur og fritid – Bolig og sosiale tjenester – Plan, bygg og eiendom – Avfall og gjenvinning – Skatt og næring – Vann og avløp – Gate, transport og parkering – Brannvern, ildsted og feiing

Salg, servering og skjenking – Arendal kommune

Stedet for å finne tjenester og informasjon fra Arendal kommune – enklere og raskere.

Salg, servering og skjenking – nes-bu.kommune.no

Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1,3,7,8 og 9 med forskrifter. Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter.

Salg-, serving- og skjenkebevilling – Tvedestrand kommune

Salg, servering- og skjenkebevillinger Salg-, servering- og skjenkebevilling Både for salg av alkohol i butikk (uåpnede enheter), skjenking av alkohol på bar/pub/restaurant (åpne enheter) og servering av mat og ikke-alkoholholdig drikke på spisesteder, trenger man en salgs-, skjenke- eller serveringsbevilling.

Skjenkebevilling – Sola kommune

Slike endringer krever ofte ny godkjenning, og eventuelt ny bevilling. Bevillingen faller bort ved overtakelse av virksomhet. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder forutsatt at kommunen er gjort oppmerksom på det. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig, og senest innen 30 dager etter overtakelse.

Hvaler – Salg og servering av mat og alkohol

Servering og salg av alkohol kan gi inntekter, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, men det kan også medføre store kostnader og menneskelige lidelser. Derfor skal kommunen ha folkehelseperspektivet med i alkoholpolitikken.