– Islam er ikkje fienden her, uvitande folk er

Islam er ikkje fienden her, uvitande folk er – sunnhordland.no

Islam er ikkje fienden her, uvitande folk er! Å spreie eit syn som fakta er uetisk og manipulasjon. Norge har er eit rikt mangfald med folk frå forskjellige land og kulturar, ikkje berre muslimar.

Gud – Wikipedia

Ein skulle til dømes ikkje seia at Gud er til stades, for alt ein trygt kunne seia var at Gud ikkje er fråverande. Ein skulle ikkje seia at Gud er vis, men ein kunne seia at Gud ikkje er uvitande. Ein skulle ikkje seia at Gud er Éin , men ein kunne seia at det ikkje er fleire sider ved Guds vesen.

Jarl Wåge on Twitter: «Algerie innfører forbod mot burka

Oct 19, 2018 · Eg veit ikkje kva som er PK så der kan eg ikkje love noko. 1 reply 0 retweets 3 likes. Reply. 1. Retweet. Dei fleste bruker ikkje #hijab her I landet Ingenting med islam å gjere Ukultur. 1 reply 0 retweets 1 like. Reply. 1. Retweet. Så selv når folk er enige med deg så kommer det altså trolling. For en gjeng.

IslamNet og muslimske ungdommar – PDF – docplayer.me

1 IslamNet og muslimske ungdommar Kva former for Islam er Facebookgruppa «Islamnett misoppfatninger om Islam» med på å fremme i Norge i dag? Namn: Vegard Nedrelid Rettleiar: Førsteamanuensis Trine Anker Masteroppgåva er gjennomførd som ledd i utdanninga ved Det teologiske Menighetsfakultet og er godkjent som del av denne utdanninga.

Eit kapittel frå boka Islamsk etikk – ei idéhistorie av

Er det rett som den jamne muslim ofte seier når han eller ho distanserer seg frå valdsferd i Allahs namn, at islam er fredens religion og at den store jihad er kampen mot den vonde i seg sjølv snarare enn krigen mot fienden? Biletet som Koranen gir er – ikkje uventa for ein teolog som er vel kjend med Bibelens motsetnadsfulle tale om vald og gudstru – spenningsfylt.

Islam – Den 11. landeplage – Avisa Nordland

Storhaug meiner at Islam ligg fast frå etableringa og ikkje er i stand til å endre seg korkje nå eller i framtida. Det går føre seg ein krig i Europa, ein kamp om verdiar. Tidlegare meinte Storhaug at svaret på kven som vinn denne krigen vil vera klart om 10 til 20 år.

Er «Guds folk» jødene? – verdidebatt.no

Men bryt du lova, er du som ein uomskoren.26 Men om ein som er uomskoren, held lovboda, skal ikkje han då reknast som omskoren, endå han ikkje er det?27 Den som er uomskoren fysisk, men held lova, skal dømma deg.

Korleis vi vart ført bak lyset i Syria: rollen til Leger

Sjøl den klokaste politiske analytikar ville ikkje vore til mykje hjelp i det siste tilfellet. Folk i MSF kan gjerne tenkja over om ikkje det motsette også er tilfellet. Vi er ikkje i posisjon til å vita om Syria eller Russland kjem til å måtta besvara anklager om sin krigføring.

Maktkampen mellom sunni- og sjia – VG

MAKTKAMP: – Det er politiske motsetningar som har gjort striden brennbar. Dei teologiske forskjellane mellom sunniar og sjiaer er overraskande små, skriv professor og islam-ekspert Knut S. Vikør.

Lærdomar frå kongetida – evangelisten.no

Bibelen er ikkje berre ei tjukk bok. Den er og ei glitrande Guds bok til oss full av lærdomar av ulikt slag. Den gudinspirerte apostelen Paulus skriv til dei heilage i Rom at alt som er skrive før, er skrive oss til lærdom (Rom.15,4).

Category Archives: Islam – Europæus norvegicus

Malta er med sine vel 400 000 innbyggjarar og 316 kvadratkilometer eit av Europas minste land. Malta vart medlem av EU i 2004 og innførte euro som valuta i 2008. Økonomien er avhengig av omskiping (spesielt av olje), industri (spesielt elektronikk og tekstilar) og turisme. Bank- og …