VESTRE VIKEN HF ASKER DPS PSYKIATRISK POLIKLINIKK (VOP)

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPS – Vestre Viken

Allmennpsykiatrisk poliklinikk, Asker DPS Ansvar og oppgaver Vi utreder og behandler personer over 18 år fra Asker, Hurum og Røyken med ulike psykiske lidelser: Angst/depresjon, psykoseproblematikk og behov for sammensatte tjenester, individuelt og i grupper.

Vestre Viken HF Asker DPS psykiatrisk poliklinikk (VOP

Vestre Viken HF Asker DPS psykiatrisk poliklinikk (VOP) Asker Kulturhus Strøket 15 A, 1383 Asker 1881 mottar opplysninger om bedrifter fra ulike offentlige kilder og registre.

Asker DPS – Vestre Viken

Vi utreder og behandler personer med psykiske lidelser og rusproblemer fra over 18 år i Asker, Røyken og Hurum. I tillegg har vi en spesialseksjon og en sengepost som utreder og behandler pasienter fra hele Vestre Vikens opptaksområde, henholdsvis Åpen psykosepost Sikta og Nevropsykologisk poliklinikk.

VESTRE VIKEN HF ASKER DPS PSYKIATRISK POLIKLINIKK (VOP

Denne bedriften er underlagt en organisasjon med godkjenning som lærebedrift. Det vil variere fra fylke til fylke om du kan få læreplass hos denne bedriften.

Vestre Viken, Drammen sykehus, DPS Poliklinikken (VOP

Vestre Viken, Bærum, Psykiatrisk senter Asker, Psykiatrisk ungdomsteam Vestre Viken, Psykiatrisk senter Bærum, psykiatrisk poliklinikk Vestre Viken, Bærum, Sosialmedisinsk klinikk, Åsterud

VESTRE VIKEN HF | utdanning.no

vestre viken hf asker dps psykiatrisk poliklinikk (vop) vestre viken hf asker dps psykiatrisk ungdomsteam-tsb polikl; vestre viken hf avdeling for rus og avhengighet dØgnseksjon blakstad; vestre viken hf barne- og ungdomspsykiatrisk avd asker bup; vestre viken hf barne- …

Helse og velvære – Psykiatri – Lokale guider i Asker og Bærum

Vestre Viken HF Asker DPS Psykiatrisk Poliklinikk (Vop) STRØKET 15, a, 1383 Asker Vestre Viken HF Asker DPS Psykiatrisk Ungdomsteam-Tsb Polikl STRØKET 15, a, 1337 Sandvika. Telefon: 66907000. Rapporter feil; Vestre Viken HF Barne- og Ungdomspsykiatrisk AVD BÆRUM BUP UNGDOMSSEKSJ BJERKETUN Sopelimkroken 14, 1341 Slependen. Telefon: 67541550.

Vestre Viken HF – Regnskapstall for alle bedrifter i Norge

Vestre Viken HF avdeling for Rus og Avhengighet Lar Drammen – TSB poliklinikk; Vestre Viken HF Ringerike DPS Seksj Dag- og Døgnbehandling Røyse; Vestre Viken HF Asker DPS psykiatrisk poliklinikk (VOP) Vestre Viken HF psykiatrisk avdeling Blakstad døgnavdeling Blakstad; Vestre Viken HF Kongsberg Sykeshus – Laboratorietj

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart – PDF

Organisasjonskart for Vestre Viken HF Masterkart Kartet viser alle ledere i VV på nivå 1-4. Støttefunksjoner er ikke synliggjort i dette kartet, kun de ledere som formelt har en lederrolle (fag/ økonomi/personal).

Poliklinikk for rus og psykisk helse (ROP-poliklinikken

5 Asker DPS, døgnseksjonen Sikta Røykenveien 170, Asker Vestre Viken HF, ADPS Sikta, 3004 Drammen Telefon Åpningstid Døgnåpent Voksne med psykiske lidelser, over 18 år, fra Asker kommune. Fra også voksne i Hurum kommune.

Vestre Viken Hf | bedrifter | gulesider.no

Vestre Viken HF Psykiatrisk Avdeling Lier Reg. Senter for Utviklingshemmede. Valbrottveien. 23 Sosialmedisinsk klinikk for Asker og Bærum Vestre Viken HF www.vestreviken.no. Rådmann Halmrasts vei. 7 1337 SandvikaVis veibeskrivelse Psykiatrisk poliklinikk Bærum www.vestreviken.no. Rådmann Halmrasts vei. 7 1337 Sandvika

Vestre Viken HF Bærum DPS psykiatrisk poliklinikk (VOP)

Vestre Viken HF Bærum DPS psykiatrisk poliklinikk (VOP) er ikke regnskapspliktig og/eller har ikke levert årsregnskap til Brønnøysundregisteret.

Tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne

Akershus universitetssykehus, avd. alderspsykiatri døgn og poliklinikk Akershus universitetssykehus, avd. spesialpsykiatri Akershus universitetssykehus, DPS Grorud

Vestre Viken HF – Psykologer – Drammen DPS

Psykologer- Drammen DPS, voksenpsykiatrisk poliklinikk Drammen DPS er et distrikt-spsykiatrisk senter i Klinikk for psykisk helse og rus. Vårt opptaksområde omfatter kommunene Drammen, Lier, Nedre Eiker, Sande og Svelvik. Drammen DPS gir et allmenn-psykiatrisk tilbud til den voksne befolkningen i …