Historia om Noreg 1:50 000

Historia om Noreg 1:50 000 | Kartverket

Kort tid etter at Noreg blei med i NATO i 1949, la Forsvaret fram planar om ein ny landsdekkande, militær kartserie i målestokk 1 : 50 000 (M711).

Historie | Kartverket

Historia om Noreg 1:50 000 Kort tid etter at Noreg blei med i NATO i 1949, la Forsvaret fram planar om ein ny landsdekkande, militær kartserie i målestokk 1 : 50 000 (M711). Les mer. Verneplan for kart og oppmåling Kartverket har laga ein plan for kva vi bør ta vare på i Noreg frå klassisk oppmåling gjennom meir enn 200 år. 33 vardar er

Noreg 1:50000 – Wikipedia

Noreg 1:50 000 er den topografiske hovudkartserien for Noreg i målestokk 1:50 000. Den sivile nemninga er Noreg 1:50 000 og den militære nemninga er M711.. Den militære serien omfattar 727 kart. Arbeidet med kartserien blei starta i 1952, og kartlegginga vart fullført for heile landet i 1988.

Historia om Noreg av Karsten Alnæs er – Kristofer

Historia om Noreg av Karsten Alnæs er underhaldande lesing. Her står det Kristofer Uppdal jobba i Lyngrothgruvene på østsidem av Nitelva. Den djupaste tå gruvegangane her er 150 lang.

Norges historie – Wikipedia

Svartedauen kom til Norge i 1349 og drepte rundt halvparten av befolkningen, og hele statsapparatet, og Norge gikk deretter inn i nedgangstid. Mellom 1396 og 1536 var Norge en del av Kalmarunionen, og fra 1536 og til 1814 var Norge blitt redusert til et skatteskyld del av Danmark, navngitt som personalunionen Danmark-Norge.

Steinalder (før  ·

Nordnets historia

Vi förvärvade och lanserade det sociala investeringsnätverket Shareville där våra kunder får insyn i varandras portföljer och kan följa köp- och säljtransaktioner i realtid, och nådde en milstolpe med över 400 000 aktiva sparare på vår plattform.

Nasjonalparkar i Noreg – Wikipedia

Planen omfatta framlegg om 26 nye nasjonalparkar, 14 landskapsvernområde og 3 større naturreservat. Planforslaget innebar freding av omkring 23 000 km². Denne planen vart lagt fram for Stortinget som Ny landsplan for nasjonalparkar og andre større verneområde i Noreg i 1992, og behandla og vedteken av Stortinget i april 1993.

Historia til  ·

Norge mot Noreg | Språktidningen

I en skämtteckning från 1919, två år efter den ryska revolutionen, frågar en bolsjevik en norrman: «Vad bråkar ni om i Norge? Är det revolution?» Norrmannen svarar: «Nei, vi strider om hvordan man staver revolusjon.» Skämtet är nittio år gammalt – och den norska språkstriden ännu äldre.

Norge og Noreg – etymologi – Store norske leksikon

Så tidlig som i 1847 lanserte studenten Niels Halvorsen Trønnes en annen teori som gikk ut på at landsnavnet Norge og Noreg ikke kommer av norrønt norð(r), men av dialektordet nor, som betyr ’smalt eller trangt sund’.

Sveriges sista svältkatastrof 1867-69 – historia.nu

Men när landshövdingarna i Kronoberg, Gotland och Blekinge län i november 1868 vände sig till regeringen för att be om hjälp blev svaret nej. Den samlade statistiken visar att det 1869 dog så många som 14 000 fler svenskar än under ett normalt år, vilket gjorde detta till …

Norges historia | Europa – historia | Världens länder

Avsnitt (25 min) i radioprogrammet Vetenskapsradion Historia om invasionen av Norge under andra världskriget. Drygt 40 000 norrmän dömdes för landsförräderi efter kriget, men de ytterst ansvariga för den tyska ockupationen, den norska regeringen, kom undan.

Norges historia – Wikipedia

Den här artikeln behandlar Norges historia. Det som i dag är Norge har varit befolkat sedan inlandsisen smälte för omkring 11 000 år sedan. Norge som enad, suverän stat uppstod kring år 1035. Från 1388 till 1814 var Norge i politisk union med Danmark och sedan en stat i personalunion med Sverige till 1905, för att därefter återfå sin oavhängighet.

Förhistoria ·

Kvinnekamp. Historia om norske motstandskvinner by Det

Om lag 150 norske kvinner vart sendte til slike leirar, og av dei døydde elleve.5 Fem døydde i politisk fangenskap i Noreg. Tre døydde under kampar på heimefronten, og fire omkom under flukt