Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner

Nettkurs: Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner

• Trekkfri og trekkpliktig diett • Diett på reiser med overnatting • Diett på reiser uten overnatting • Diett på reiser i utlandet • Måltidstrekk • Kompensasjonstillegg • Nattillegg • Skillet mellom arbeidsreise og yrkesreise • Bilgodtgjørelse • Legitimasjonskrav til reiseregninger • Refusjoner – …

E-kurs – Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner

Hvordan skal diettgodtgjørelse og andre godtgjørelser behandles? Hva kan utbetales trekkfritt og hva blir trekkpliktig? Og hvilke opplysninger må være med for å oppfylle legitimasjonskravene til reiseregningen? Vi ser på forskjellen mellom reiser med og uten overnatting både i inn- og utland, samt pendlerreiser.

Kursdetaljer – Sticos

Reiseoppgjør, godtgjørelser og refusjoner Reglene for dekning av utgifter på reiser er endret f.o.m. 2018, og her er det flere nyheter som er viktig å få med seg. Gjør man feil, kan det medføre store konsekvenser både for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Refusjoner | Lønn og refusjoner | OsloMet – Tilsatt

Oslo and Akershus University College of Applied Sciences – Any purchase of goods or services should in theory be done through ‘Min bestilling’. However, if you have had personal expenses anyway, you will find information about how to proceed in order to get reimbursed here. Remember the receipts.

www.kursguiden.no

 ·

www.kursguiden.no

Forskjellen mellom CTC og brutto lønn – O VS 0

CTC innebærer lønn, refusjoner, bidrag og skattefordeler. lønn omfatter grunnbeløpet, dearness godtgjørelse, husleie barnetrygd og andre godtgjørelser. på den annen side, inkluderer komponentene i en brutto lønn basislønn, dearness godtgjørelse, husleie barnetrygd, by kompenserende godtgjørelse, og andre lønnsutgifter.

Kostnader og refusjoner – KLM.com

Kostnader og refusjoner Vi vil at alle reisende skal sitte der de ønsker. Derfor kan du når som helst velge og endre vanlige seter gratis – under innsjekking på KLM.com eller i KLM-appen. Å velge et vanlig sete på forhånd eller å velge et spesielt sete kan gjøres mot gebyr.

Refusjoner | Lønn og refusjoner | OsloMet – Tilsatt

The reimbursement must be registered in the SAP portal or the DFØ app (only in Norwegian). Confirmation and authorisation of payment happens in SAP / DFØ app. More information about the procedure for computer glasses. This should not be included in the reimbursement form. Where OsloMet has framework agreements, these must be applied.

Les notatet – Direktoratet for økonomistyring – spotidoc.com

Reiser med dato før 01.01.2015 kan ikke endres etter frist og blir heller ikke utbetalt. Tid- og lønnsdata for 2014, tillegg og endringer må gjøres opp. Avstemming av Nav-refusjoner for 2014 i Reconrapporten må ferdigbehandles. Vi anbefaler at dette gjøres før hovedlønn i desember.