Varierende alkoholnedbrytning påvirker kreftrisiko

Varierende alkoholnedbrytning påvirker kreftrisiko — MD

Varierende alkoholnedbrytning påvirker kreftrisiko. Tidsskrift for den Norske Laegeforening, 128(20).

Varierende alkoholnedbrytning påvirker kreftrisiko

Alkohol metaboliseres i hovedsak av alkoholdehydrogenaseenzymer. Varianter i genene som koder for disse enzymene, påvirker risikoen for flere krefttyper.

| Tidsskrift for Den norske legeforening

Varierende alkoholnedbrytning påvirker kreftrisiko. Åslaug Helland. Fiskeolje reduserer dødelighet ved hjertesvikt. Erlend Hem. Hypnose bør brukes mer. Inger Helene Vandvik. Kreftrisiko ved cøliaki. Margit Brottveit. Knut E. A. Lundin. Måling av effekt av pasientopplæring. Aslak Steinsbekk.

Miljøfaktorer påvirker kreftrisiko – Kreftregisteret

Påvirkning fra miljøfaktorer som magnetiske felt og lys om natten gir større risiko for å få brystkreft. Dette er noen av funnene i doktorgradsarbeidet til stipendiat og lege Jolanta Roessink ved Kreftregisteret.

Alkohol og kreft – Kreftforeningen

Hvis du vil redusere din egen kreftrisiko, bør du kutte ned på alkohol. Jo mer vi kutter ned på alkoholforbruket, jo mer reduserer vi risikoen for å få kreft. Hvor mye alkohol gir økt risiko for kreft? Det er den totale mengden alkohol som er avgjørende for kreftrisikoen. Det …

[PDF]

Aktieavancebeskatning i selskaber

• Hvordan påvirker ændringerne i aktieavancebeskatningsloven efter Lov nr. 525, selskabernes valg af investering i værdipapirer med særligt henblik på beskatning af gevinst og tab Afgrænsning Afhandlingens fokus er på de ændrede regler for almindelige danske selskaber defineret i selskabsskattelovens § 1.

[PDF]

Antidiskrimineringsklausuler!i!offentlig! upphandling!

1 Summary In Sweden, public procurement annually accounts for approximately SEK 500 million. With these large economic values, the public has the power to

European evidence based consensus on surgery for

The goal of this consensus initiated by the European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) was to establish European consensus guidelines for the surgical treatment of ulcerative colitis. The strategy to reach the consensus involved several steps and follows the standard operating procedures for

Store internasjonale forskjeller i overlevelse av lungekreft

En ny studie av 60 000 pasienter i 6 land viser at det er store forskjeller i overlevelse i lungekreft. Vi har antatt at dette skyldes at lungekreft ble diagnostisert tidligere i noen land enn i andre, men dette er kun én av flere forklaringer.