Utdanningsforbundet og voksenopplæringen

Voksenopplæring – utdanningsforbundet.no

Mer om lønns- og arbeidsvilkår Voksenopplæring i et internasjonalt perspektiv I internasjonal sammenheng snakkes det gjerne om Livslang (og livsbred) læring fra barnehage til høyere utdanning, og voksenopplæringen settes inn i en bredere kompetansepolitisk sammenheng.

Utdanningsforbundet og voksenopplæringen – Utdanningsnytt

Utdanningsforbundet og voksenopplæringen Jeg vil først rette en takk til Utdanningsforbundets klubb ved Johannes læringssenter i Stavanger. Dere tar opp en sak som er særdeles viktig og aktuell: På hvilken måte tenker Utdanningsforbundet sentralt å ivareta rettighetene for oss som er ansatt i vo

Lønn og arbeidsvilkår i voksenopplæringen

Utdanningsforbundet og KS har kommet fram til en felles forståelse rundt dette, som legger til grunn at delkurselever i voksenopplæringen skal omregnes til helkurselever. Kveldstillegg En del lærere i voksenopplæringen har undervisning etter kl.

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. – PDF

Voksenopplæringen skal imøtekomme individuelle opplærings- og utviklingsbehov, ivareta samfunnets og næringslivets kompetansebehov samt dekke regionale utviklingsbehov. Ofte har voksenopplæring vært forstått som opplæringsformer som har vært spesielt tilrettelagte for voksne.

Medlemsgruppesamling voksenopplæringen. Modul 4-kurs i

7 Kontaktlærer og rådgiver i voksenopplæringen Voksenopplæringen er med andre ord omfattet av bestemmelsene om tidsressurser til kontaktlærertjeneste og sosiallærer/ rådgiver i SFS 2213 men bare hvis kommunen/fylkeskommunen velger å opprette disse funksjonene lokalt.

Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen

Etterutdanningskurs for lærere og ledere i voksenopplæringen. Arrangementet har funnet sted Dato: Høsten 2017 Sted: Alle fylkene Etterutdanningskurs for lærere og ledere i opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksen innvandrere og grunnskole for voksne. Kursene blir arrangert i samarbeid med fylkesmennene.

Arbeidstidsavtalen for lærere i voksenopplæringen

Det er umoralsk og tyder på manglende respekt for en yrkesgruppe å hevde noe annet! Vi ber om at Utdanningsforbundet tar avstand fra KS sine argumenter angående arbeidstidsordningen for lærere i voksenopplæringen. Vi forutsetter at vår egen fagforening ikke under noen omstendighet går med på særordninger for lærerne i voksenopplæringen.

[PDF]

Innspill fra Utdanningsforbundet til kommende

Utdanningsforbundet har gjentatte ganger tatt til orde for at et bedre rådgivningstilbud er viktig i arbeidet med bedre integrering og for at voksne skal delta med suksess i formell voksenopplæring og andre kompetansehevingstiltak. I våre innspill har vi blant annet støttet oss på NOU-ene «Mangfold

Utdanningsforbundet – Forside

Utdanningsforbundet. Utdanningsforbundet er landets største fagorganisasjon i utdanningssektoren med over 170.000 medlemmer – fra barnehage og grunnskole til videregående opplæring, høgskole, universitet og voksenopplæring.

Utdanningsforbundet Nord-Trøndelag – Home | Facebook

Hva mener Rødt om lærertetthet? Vi spurte stortingskandidat for Nord-Trøndelag, Espen Myhr Grandalsmo: Utdanningsforbundet mener at en nasjonal minstenorm for lærertetthet i skolen må innføres, og at denne skal gjelde på skolenivå – hva mener Rødt om dette?

Utdanningsforbundet Nordland, Bodø

Vi er godt i gang med Utdanningsforbundet Nordlands lederkonferans 2018. Salen er fylt med 140 av våre ledermedlemmer som har fått innspill til skjønnsutøvelse gjennom Vidar Raugland og Jens Garbo sitt innlegg «Den brysomme profesjonaliteten».

Utdanningsforbundet (@utdanningsf) | Twitter

Utdanningsforbundet @utdanningsf Norges nest største fagforening. Mer enn 177 000 medlemmer fra hele utdanningsfeltet. Twitter-kontoen styres av kommunikasjonsavdelingen.

Utdanningsforbundet Hamar – Posts | Facebook

Utdanningsforbundet Hamar, Hamar. 246 likes · 5 talking about this. På denne siden legger Utdanningsforbundet Hamar ut aktuelle saker og informasjon.

[PDF]

Kompetanse, nærledelse, tverrfaglighet.

rus og psykiatri er også områder som det er viktig å få under riktig område. Vi ser at integrering er og vil fortsette å være en viktig jobb for kommunene. Gjennom å tilby god utdanning og opplæring så vil integreringen gå raskere. Vi ser Moss Voks og voksenopplæringen i Rygge som en naturlig del av Oppvekst og utdanning.