Flere ønsker fellesgrav på kirkegården

Flere ønsker fellesgrav på kirkegården – Dagbladet

Det blir stadig mer populært å gravlegges på fellesgravsteder, med kun et enkelt navneskilt sammen med flere titalls andre. Nå planlegges det 2.000 nye slike graver i Trondheim.

Flere ønsker fellesgrav på kirkegården – adressa.no

 ·

Flere ønsker fellesgrav på kirkegården. Nærmere 500 personer har de siste årene fått gravsted på navnet minnelund i Trondheim. Fellesgrav. De navnede minnelundene på kirkegårdene i Trondheim har ulik utforming, forteller Torhild Hovdenak i Kirkelig Fellesråd. Dette er fellesgraven på …

Flere ønsker fellesgrav på kirkegården | ABC Nyheter

Det blir stadig mer populært å gravlegges på fellesgravsteder, med kun et enkelt navneskilt sammen med flere titalls andre. Nå planlegges det 2.000 nye slike graver i Trondheim.

Flere ønsker fellesgrav på kirkegården – Dagen.no

Det blir stadig mer populært å gravlegges på fellesgravsteder, med kun et enkelt navneskilt sammen med flere titalls andre. Nå planlegges det 2.000 nye slike graver i Trondheim.

Flere vil legges i fellesgrav på kirkegården – NRK

Flere vil heller gravlegges sammen andre i minnelunder. Foto: Rainer Prang / NRK I Trondheim har nærmere 500 personer fått navnet sitt i en slik gravlund de siste årene, skriver Adresseavisen .

Kirkegard – Dagbladet

Flere ønsker fellesgrav på kirkegården Endelig får britiske Arthur (91) besøke brorens grav i Trondheim Kirkevergen: Håper og tror at gjerdet ikke brister – Det er grotesk, det er ikke tvil

Etterspør fellesgraver på kirkegårder – Vårt Land

I Trondheim ønsker stadig flere en navnet minnelund på kirkegården, melder Adressavisen. I trønderhovedstaden skal det derfor bygges nye fellesgravsteder med plass til nærmere 2.000 døde. – Felles minnelunder har blitt populært.

Ønsker grav uten stell – Vårt Land – vl.no

I Trondheim ønsker stadig flere en fellesgrav på kirkegården, melder Adressavisen. I trønderhovedstaden skal det derfor bygges nye fellesgravsteder med plass til nærmere 2.000 døde. – Felles minnelunder har blitt populært.

Begravelse i kommunens regi – Dagen.no

LES: Flere ønsker fellesgrav på kirkegården. Kulturbyråd Hallstein Bjercke (V) mener det blir helt feil at ett trossamfunn skal representere alle i en by som er så sammensatt som Oslo. Han mener dette blir et spørsmål om religionsfrihet.

Flere vil have deres aske spredt over havet | Bornholm | DR

 ·

Flere og flere vil have deres aske spredt ud over Østersøen, når de dør, fremfor at blive begravet på kirkegården. I år alene har 38 søgt om tilladelse til at få asken fra en afdød spredt over havet.

Skovkirkegård på Fladbjerg | Nordjyske.dk

May 07, 2018 · Til gengæld tror jeg at udviklingen med flere nedlagte gravsteder vi fortsætte, og det vil give muligheder for at indrette forskellige rum på kirkegården, eksempelvis med vandelementer

Author: Carl Chr. Madsen

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven

I hver kommune skal det være en eller flere gravplasser av slik størrelse at det til enhver tid er ledige graver for minst 3 pst av kommunens befolkning. Departementet gir regler om gravplassenes utforming og utstyr, jordbunnforhold, gravstørrelser, gravdybder, gravminner, gravregister og kartverk.

Begravelse – Engeseth

Vi hjelper gjerne til med å fremlegge ønsker overfor kirkegårds-myndighetene (kirkevergen). Det er også mulig å få en anonym grav i minnelund eller fellesgrav. På slike gravsteder står det ikke navn på de gravlagte, og det betales ikke for graven.

Østre Aker kirkegård – Gravplasser i Oslo – Oslo kommune

Østre Aker kirkegård. Kirkegården ble innviet i 1860, og er senere utvidet flere ganger. Etter siste utvidelse i 1965 er kirkegården blitt noe redusert i størrelse på grunn av nye veier i området.

Lister Begravelsesbyrå – Gravminnet

Flere kistegraver kan festes sammen som ett gravsted. Feste av gravsted kan bare skje i forbindelse med dødsfall. (Den graven som tas i bruk først i et gravsted er fri i 20 år). Anonym grav Det er også mulig å få en anonym grav i minnelund eller fellesgrav. På slike gravsteder står det ikke navn på de gravlagte, og det betales ikke for