– Klimakrisen er ikke uovervinnelig, men det haster

Det haster ikke in English with contextual examples

For ennu må synet vente på sin tid; men det haster mot enden og lyver ikke. Om det dryger, så bi efter det! Om det dryger, så bi efter det! For komme skal det, det skal ikke utebli.

Selvfølgelig kan vi klare klimakrisen – politiken.dk

 ·

Det haster, hvis vi skal redde kloden fra de menneskeskabte klimaforandringer, inden de går grassat. Selvfølgelig kan vi klare klimakrisen Det kræver en stor omstilling og en anden livsførelse. Men Danmark og danskerne har mange gange vist, at de kan forandre selv de mest fastgroede vaner. at rædselsgullasch ikke var hjemmelavet

Faren synger i køkkenet, men det er ikke ham som får

Der findes mange gode nationalsange. En, som mange nok genkender, er den amerikanske nationalsang. Men det er ikke en super nem sang at synge. I den her video hører vi faderen synge den amerikanske nationalsang. Men det er ikke ham, som får al …

Effortless News – Verden trenger grønn vekst | Marius Holm

Fordi det haster. Zeros formål er å beskytte miljøet ved å fremme nullutslippsløsninger. Vi har valgt å prioritere klimaendringer fordi konsekvensene er dramatiske for mennesker og natur, og fordi det haster. FNs klimapanel har nylig gitt oss klar beskjed om at utslippene bør …

Eksperter: Vi kan ikke vente på, at forbrugerne løser

Når FN´s klimapanel konkluderer, at 95% (vist nok) af alle klimavidenskabspersoner er enige i deres udsagn, dækker det jo over, at alle der er enige i, at CO2 har en klimaeffekt er talt med. Men det er jo absolut IKKE alle disse der er enige i alle FN`s katastrofeteorier, hvilket FN fortier.

Jesper Theilgaard (@JesperTheilgard) | Twitter

Kan ikke lige konkretisere det men Det mest tørkeplagede år i 99 år, men der er ikke målinger længere tilbage, så det må være det mest tørkeplagede år i al den tid, vi har data. Jeg håber virkelig, at klima tema vil dominere i hele den udviklede verden. Det haster. Ja huske lærer der i ‘77 talte om drivhus effekt. Flovt vi

Naomi Klein: »Det gælder om at opretholde presset

 ·

»Det er ikke så meget det, filmen og vores budskab handler om. Det afgørende er ikke, hvem der vinder valgene, men det faktum at vi har fået en global økonomisk regerende klasse med en fastlåst markedsideologi, som forværrer klimakrisen med dens fokus på vækst for enhver pris.

Kampen mod klimatruslen er på en gang håbløs og dog mulig

Sådan kan man indvende en del, men det er nu ikke så vigtigt. For rigtigt er det, at hvis det store pres er der fra alle sider, så kan forbruget ændres, og teknologien udvikles, også i Kina og Indien.

[PDF]

Klimakrisen kalder – DPU

årtier, så haster det med at geare uddannelserne til at styrke borgernes kompetencer. Men det er vigtigt, at vi KLIMa og UDDaNNeLSe 7 FOTO: SUSaNNe StaffeLDt ikke kun tænker klima, når vi taler om uddannelse for bæredygtig udvikling. ”FN har udnævnt 2005-2014 til Tiåret for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling. I stedet for at sætte

De neoliberale elsker Hans Roslings naive fremskridtstro

I Danmark er det måske ikke så slemt som fx i USA (antagelse herfra), men derfor er forvridninger i verdensbilleder stadig til stede. Det er ikke at fornægte problemer, blot fordi man siger at verden faktisk er bedre på andre punkter. Data er det nye sorte, men hvordan vi forholder os til dem er pudsigt nok ikke.

Selvbedraget – Norge og klimakrisen – Posts | Facebook

Men det er individuelt, ikke kollektivt. Derfor er historiens dom dessverre ofte konflikt og kollaps når sivilisasjoner settes på prøve, ikke samarbeid og redning. Nå gamler vi alle på at det akkurat denne gangen blir annerledes.

Madsuverænitet – et bud på en madproduktion, der mindsker

Løsningen på klimakrisen kommer ikke fra beslutningstagerne i Paris til december. Den kommer derimod fra de folkelige bevægelser, der verden over i dag i anledning af World Food Day er på gaden i kampen for et andet madsystem.

KlimaRÅD – Posts | Facebook

Klimakunnskap er ikke et nytt forskningsfelt – men det globale klimaet nå, er både nytt og ukjent for oss. Husk å bruke stemmeretten, vi trenger politikk som støtter menneskeskapt klimaomstilling.

[PDF]

Innspill til ny retning for offentlig-privat innovasjon

nok væske – eller om hun er i ferd med å bli dehydrert. Det gjør at Agnes får bedre oppfølging og kan føle seg trygg, mens pleierne på sykehjemmet kan bruke tiden mer effektivt. I sum gir slike små forbedringer store besparelser. Derfor er de viktige. Men det er ikke nok til at Agnes kan bli boende hjemme.