Delstudier i utlandet

Delstudier i utlandet – VID vitenskapelige høgskole

VID kan tilby studieopphold i utlandet som del av en utdanning. Du kan ta et forhåndsgodkjent studieopphold ved en utenlandsk institusjon, uten å miste tid med tanke på studieprogresjonen hjemme.

Delstudier i utlandet_guide & checklist by Inland Norway

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

[DOC]

FORHÅNDSGODKJENNING AV DELSTUDIER I UTLANDET

 · Web view

At eit fag er kontrollert, inneber at ein veit at faget blir tilbydd ved vertsinstitusjonen, og at det kvalifiserer for fritak/innpass ved Høgskulen på Vestlandet. Lånekassen krev at studenten tar kurs tilsvarande minimum 6 studiepoeng pr månad ved vertsinstitusjonen for å innvilga støtte til delstudier i utlandet.

Lånekassen – Utveksling fra lærested i utlandet

Oppholdet i utlandet må vare i minst fire uker for at vi skal regne det som delstudier. Lånekassen gir ikke støtte til praksisopphold etter avsluttet utdanning. Du kan få støtte til flere delstudier i løpet av utdanningsprogrammet, så lenge dette ikke fører til at du blir forsinket i utdanningen. Slik søker du

Delstudier i utlandet på programmer ved Det humanistiske

Download Presentation PowerPoint Slideshow about ‘Delstudier i utlandet på programmer ved Det humanistiske fakultet’ – meryle An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Delstudier i utlandet Fellesveiledning Australia/ New Zealand

Delstudier i utlandet Fellesveiledning Australia/ New Zealand PowerPoint Presentation Download Presentation Delstudier i utlandet Fellesveiledning Australia/ New Zealand

Delstudier i utlandet 2010-2017 by Inland Norway

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu’s

Godkjenning av studieopphald i utlandet ved Det juridiske

Studier i utlandet vert godskrivne som spesialemne og/eller masteroppgåve i masterstudiet i rettsvitskap i medhald av kapittel 5 i Utfyllende regler for studier ved Det juridiske fakultet. Sjå særleg §§ 5-1 Generelt om godskriving og faglig godkjenning, 5-7 Godskriving av masteroppgave, 5-8 Godskriving av spesialemner og 5-9 Delstudier i

Lånekassen for studenter – Home | Facebook

Støtteordninger for delstudier i utlandet. 17. 7. See All. Recommendations and Reviews. Recommended by 1 person. Because they are stupid idiots. November 21. Kjære lånekassen. Jeg …

2/5(1)
[PDF]

FORHÅNDSGODKJENNING AV DELSTUDIER I UTLANDET

delstudier i utlandet. NB: Dette skjemaet må leggast ved søknad om utveksling i Søknadsweb. Ved endringar i fag/emne underveis, må delen «endringar av faglig godkjenning for delstudium i utlandet» fyllast ut, signerast og sendast til Internasjonalt kontor. Studentens namn

Lånekassen – Utveksling (delstudiar) i utlandet

Utveksling (delstudiar) i utlandet. Undervisningsåret 2018–2019 – Sist oppdatert: 14.03.2018 Utveksling frå lærestad i Noreg. Utveksling frå lærestad i utlandet. Kor mykje kan du få? Dokumentasjon til søknaden. Førebels erklæring om rett til støtte. Språkleg tilrettelegging (lengre språkkurs) Verktøy.