Noen her som har fått omskolering igjennom NAV?

Noen her som har fått omskolering igjennom NAV? – Alt

Jeg er ikke omskolert, men jeg har en klient som er det, så jeg forteller litt om det, iogm at jeg har fulgt henne gjennom prosessen i snart 10 år.

Omskolering dekket av NAV – Karriere og utdanning

Ta et møte med din saksbehandler på NAV også sier du det slik som du har skrevet det her – at du kan jobbe med det yrket, men at du ikke har utdannelse, noe som kreves dersom du skal få beholde jobben der. Sikker på at de vil hjelpe deg så godt de kan dersom du har en oppegående saksbehandler.

Noen som har fått utdanning gjennom NAV? Sep 17, 2015
Omskolering med bistand fra nav.

See more results

Noen som har fått innvilget Stønad fra NAV til utdanning

Noen som har fått innvilget Stønad fra NAV til utdanning – posted in Annen utdanning: Jeg har nylig fått tilbud om studieplass på fagskole og leser flere steder at man kan få støtte fra NAV til utdanning.

Noen her som har fått omskolering på aap her

Apr 08, 2013 · Jeg er så spent! Skal straks i møte med NAV. Og jeg har vært syk så lenge nå, så det hadde vært så godt med litt medgang. Vil gjerne ut i jobb igjen.

Omskolering – Unntaksregler – Noen erfaringer? – ME-forum

Jul 14, 2014 · Så derfor, er det noen her som har hatt AAP siden «starten» (2010) og som har fått innvilget omskolering ganske nylig eller fått en handlingsplan hvor dette inngår (altså utdanning, ikke videregående skole eller småkurs)? Håper på svar – enten her eller på PM.

Støtte fra nav under utdanning? Noen som har fått det

Nav er ingen utdanningsinstitusjon, de har strammet kraftig inn på dette med «omskolering» som det så fint kaltes tidligere og det er nå KUN de med helseplager der de ikke kan fortsette i sin vanlige jobb og ikke har kompetanse som gir dem muligheter på arbeidsmarkedet, eller alenemødre uten utdanning som får …

Omskolering? – Jobb og Utdanning – VG Nett Debatt

Ser av noen holdninger at nav skal kompensere, nærmest dekke ny utdannelse som plaster på såret for skaden man har fått. Jeg tror du kanskje henger litt igjen i «gamle» dager. Jeg sier ikke at det er en rett å få dekket omskolering, men dersom en spesialist, eller flere vurderer vedkommende dit at han eller hun ikke kan gjøre den jobben

Noen her som har vært utplassert/ tatt kurs via Nav

Nov 28, 2015 · jeg tenkte bare å snakke med nav at jeg ønsker regnskapskurs men nav tilbyr et slikt kurs til de som har vært arbledig ganske lenge. (Minst 6mnd) så det er ikke noe for meg fordi jeg har jo 100% fast stilling bare at jeg er sykemeldt.

Noen her som har fått varig uføretrygd? – ME-forum

Nov 16, 2010 · Jeg ble syk for 9 år siden, og har vært helt utenfor arbeidslivet siden da. Fikk innvilget varig ufør her i sommer. Egentlig har jeg vel bare gått «gradene» i Nav. Fra vanlig sykemelding, rehabilitering, omskolering, og hva det heter alt, til midlertidig ufør.

Arbeidsavklaringspenger (AAP) – www.nav.no

har andre opplysninger som kan bety noe for retten til ytelser; Du har plikt til å holde NAV orientert om situasjonen din, både ved å sende inn meldekort og ved å melde fra når det skjer endringer. På den måten blir saken din riktig behandlet, og riktig beløp blir utbetalt.

Noen som har fått utdanning dekket av NAV? | Babyverden Forum

Nov 12, 2008 · Det er nettopp arbeidsavklaringspenger som ytes i forbindelse med omskolering til annet arbeid. I § 11-6 i folketrygdloven fremgår det at det er et vilkår for blant annet arbeidsavklaringspenger at man har behov for aktiv behandling eller har behov for arbeidsrettet tiltak.

Omskolering via NAV, rettigheter? – Alt mulig – Hundesonen.no

Nå har jeg ikke erfaring med det selv, men kjenner et par som har fått omskolering gjennom NAV. Ingen av de har vært 26 når de har startet. Alle har hatt et fagbrev. (Tømrer eller elektriker) De tre jeg kjenner til har alle fått en eller annen form for skade, og tok teknisk fagskole, og begynte på ingeniørutdanning.

Omskolering, noen som har vært gjennom det? – Annen

Omskolering, noen som har vært gjennom det? – posted in Annen utdanning: Hei! Har seg slik at jeg har jobbet som billakkerer i snart fem år nå, og pga enkelte symptomer jeg har begynt å utvikle vet jeg at jeg ikke har mange år igjen i det yrket. Plages med ting som svie på øynene, hodepine og andre typiske ting på at kroppen min syns den har vært utsatt for nokk løsemidler i sin